Naše zjištění
16. 6. 2015

Co považuje česká veřejnost za nebezpečí pro naši zemi?

Islámský fundamentalismus, mezinárodní organizovaný zločin, terorismus jsou stabilně považovány za potenciálně silné nebezpečí pro naši zemi. Oproti průzkumu STEM v roce 2011 výrazně posílil pocit ohrožení ze strany migrantů a z vývoje situace na Blízkém východě. Především však narostl pocit ohrožení politikou Ruska.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2015

vydáno dne 16.6.2015

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI?

Islámský fundamentalismus, mezinárodní organizovaný zločin, terorismus jsou stabilně považovány za potenciálně silné nebezpečí pro naši zemi. Oproti průzkumu STEM v roce 2011 výrazně posílil pocit ohrožení ze strany migrantů a z vývoje situace na Blízkém východě. Především však narostl pocit ohrožení politikou Ruska.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 19. až 29. května 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1065 respondentů.

V květnovém průzkumu STEM dotázaní občané hodnotili šestnáct nebezpečí, která by mohla ohrozit naši zemi. Svůj pocit ohrožení lidé vyjadřovali na devítibodové škále, kde jednička znamenala „žádné nebezpečí“ a devítka „velmi velké nebezpečí“.

Nejvyšší podíl občanů za velké nebezpečí (odpovědi 7, 8, 9 na uvedené škále) považuje islámský fundamentalismus. Vysoký podíl lidí se dále cítí být ohrožen mezinárodním organizovaným zločinem, terorismem, přílivem uprchlíků a rozšiřováním zbraní hromadného ničení. Nadpoloviční podíl občanů považuje za velké nebezpečí politiku Ruska, situaci na Blízkém východě, situaci v Iráku a Íránu.

Další skupinu ohrožení, kterou více než dvě pětiny občanů považují za velké nebezpečí, tvoří živelní katastrofy v důsledku změny klimatu, globalizace, národnostní menšiny v naší zemi a chudoba v rozvojových zemích.

Nejméně často se lidé cítí být ohroženi pokusy omezovat práva menšin ve světě, politikou Číny a USA.

Velmi zajímavé výsledky nabízí srovnání aktuálního průzkumu s rokem 2011, kdy je jednoznačně patrné přeskupení ohnisek ohrožení ve veřejném mínění. Výrazně se posílilo vnímání bezpečnostního rizika spojeného s islámským fundamentalismem a situací na Blízkém východě (jistě jde o odraz vyhrocené situace v tomto regionu v souvislosti s Islámským státem). Projevem silně medializovaného aktuálního problému Evropy je posílení pocitu ohrožení ze strany přistěhovalců. Ovšem oproti předchozímu průzkumu se nejvíce změnilo hodnocení Ruska jako bezpečnostního rizika. Podíl lidí, kteří politiku Ruska vnímají jako velké nebezpečí pro naši zemi, se více než zdvojnásobil. Toto zjištění je ve shodě s dalšími výsledky květnového průzkumu STEM, kdy na základě spontánních odpovědí dotázaných Rusko vychází jako jednoznačně největší vojenské nebezpečí pro naši republiku. (Do grafu na str. 3 jsme pro srovnání zařadili rovněž údaje z průzkumu v roce 2007 jako ilustraci toho, že v roce 2011 nebyly změny v názorech na bezpečnostní rizika zdaleka tak výrazné jako v současnosti).

Jak velké nebezpečí představují pro naši zemi

(hodnocení na škále 1-9, kde 1=„žádné nebezpečí“, 9=„velmi velké nebezpečí“)

Pramen: stem, trendy 5/2015, 1065 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
bezpečnost, mezinárodní bezpečnost, ohrožení ČR