Naše zjištění
23. 3. 2011

Co ohrožuje naši zemi?

Mezinárodní organizovaný zločin, rozšiřování zbraní hromadného ničení a terorismus jsou

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011

VYDÁNO DNE 23.3.2011

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI?

Mezinárodní organizovaný zločin, rozšiřování zbraní hromadného ničení a terorismus jsou nejčastěji hodnoceny jako potenciálně silné nebezpečí pro naši zemi. Dále se lidé obávají islámského fundamentalismu, živelních katastrof v důsledku klimatických změn a vývoje situace v arabských zemích.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. března 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů.

V březnovém výzkumu STEM dotázaní občané hodnotili sedmnáct nebezpečí, která by mohla ohrozit naši zemi. Svůj pocit ohrožení lidé vyjadřovali na devítibodové škále, kde jednička znamenala „žádné nebezpečí“ a devítka „velmi velké nebezpečí“.

Nejvíce lidí považuje v současné době za nebezpečí pro naši zemi mezinárodní organizovaný zločin, šíření zbraní hromadného ničení, terorismus. Nadpoloviční většina veřejnosti dále za vážné nebezpečí označuje islámský fundamentalismus a živelní katastrofy v důsledku změny klimatu. Do souboru otázek STEM aktuálně zařadil „situaci v arabských zemích jako je Egypt nebo Libye“. Čeští občané se cítí být vývojem v této oblasti ohroženi, polovina populace tuto hrozbu považuje za silné nebezpečí pro naší zemi (výzkum se uskutečnil ještě před zahájením spojenecké operace pro zajištění bezletové zóny v Libyi).

Další skupinu ohrožení, která česká veřejnost považuje za středně nebezpečné, tvoří příliv uprchlíků, situace na Blízkém východě, situace v Íránu, v Iráku, globalizace a politika Číny.

Nejméně často se lidé cítí být ohroženi pokusy omezovat práva menšin ve světě, politikou Ruska a USA, chudobou v rozvojových zemích nebo národnostními menšinami v naší zemí.

V porovnání s posledním výzkumem na toto téma v březnu 2007 se názory české veřejnosti na nebezpečí ohrožující naší zemi příliš nezměnily. Pořadí nejsilnějších bezpečnostních rizik pro Českou republiku zůstalo stejné. Obavy z islámského fundamentalismu a z vývoje situace na Blízkém východě se jen mírně zvýšily. Poněkud výrazněji posílily obavy z politického působení Číny, obavy spojené s národnostními menšinami v naší zemi a s chudobou v rozvojových zemích. Naopak oslabily obavy z globalizace, politiky USA a Ruska.

Jak velké nebezpečí představují pro naši zemi

(hodnocení na škále 1-9, kde 1=“žádné nebezpečí“, 9=“velmi velké nebezpečí“)

Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
mezinárodní bezpečnost