Naše zjištění
15. 3. 2007

Co ohrožuje Českou republiku

Mezinárodní organizovaný zločin, šíření zbraní hromadného ničení a terorismus jsou nadále nejsilněji vnímanými hrozbami pro naši zemi.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007

CO OHROŽUJE ČESKOU REPUBLIKU

Mezinárodní organizovaný zločin, šíření zbraní hromadného ničení a terorismus jsou nadále nejsilněji vnímanými hrozbami pro naši zemi. Vedle nich si lidé začínají všímat také nebezpečí, která nás mohou postihnout v důsledku celkových klimatických změn na naší planetě.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 6. března 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

Jak silně ohrožují naši zemi různé negativní faktory současného světa? Takovou otázku položil STEM občanům na počátku března a nabídl 16 potenciálních hrozeb. Míru ohrožení mohli lidé posuzovat na devítibodové škále (1 znamená „žádné nebezpečí“, 9 „velmi velké nebezpečí“). Vedoucí skupinu tvoří se zřetelným odstupem pětice

–         mezinárodní organizovaný zločin

–         rozšiřování zbraní hromadného ničení

–         terorismus

–         živelní katastrofy v důsledku změny klimatu

–         islámský fundamentalismus

Všechny tyto hrozby označilo za silné (tedy známkami 7, 8 nebo 9) více než 50 % lidí a jen velmi malý podíl osob (kolem 10 %) je považuje za hrozby slabé (známky 1, 2 nebo 3).

Celosvětové a v poslední době medializované hrozby začínají lidé brát vážně i u nás. Jsou to nejen problémy změn klimatu na Zemi, ale také obecně globalizace.

V porovnání s minulými průzkumy z let 2000 a 2002 naopak zesláblo v očích české veřejnosti nebezpečí pocházející z oblasti Íránu, Iráku, okrajově dosud vnímají lidé problém chudoby ve světě a práv národnostních a jiných menšin.

Ubylo také lidí, kteří se bojí ohrožení ze strany Ruska – v současné době je míra ohrožení ze strany tří světových mocností – Spojených států, Ruska a Číny pociťována prakticky stejně intenzivně, ani v jednom případě nejde o dominantní hrozbu pro naši zemi.

Z pohledu názorů různých skupin populace lze obecně říci, že ohrožení pro naši zemi (ale v podstatě jakékoli ohrožení) vnímají více lidé starší, hůře materiálně zajištění, zpravidla poněkud více ženy než muži. Rozdíly jsou to ovšem většinou malé.

Nejvýraznější rozdíly najdeme v „politickém“ ohrožení, tedy v posuzování velmocenských zájmů Spojených států, Ruska a Číny stoupenci různých politických stran. Sympatizanti KSČM zařadili hrozbu „politiky USA“ hned za mezinárodní organizovaný zločin, terorismus a rozšiřování zbraní hromadného ničení, naproti tomu pro příznivce ODS je „politika USA“ hrozbou velmi slabou, společně s pokusy omezovat práva menšin ve světě z nabízených 16 možností vůbec nejmenší.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
mezinárodní bezpečnost, mezinárodní politika