Naše zjištění
16. 11. 2007

Co nám přinesla svoboda za osmnáct let

Obnovená česká demokracie dosáhla plnoletosti. Jak hodnotí lidé různé oblasti života společnosti dnes, po osmnácti letech demokratického vývoje? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2007 CO NÁM PŘINESLA SVOBODA ZA OSMNÁCT LET   Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 7. listopadu 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2007

CO NÁM PŘINESLA SVOBODA ZA OSMNÁCT LET

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 7. listopadu 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1281 respondentů.

Obnovená česká demokracie dosáhla plnoletosti. Jak hodnotí lidé různé oblasti života společnosti dnes, po osmnácti letech demokratického vývoje?

Jednoznačně příznivě vnímají lidé všechny možnosti a šance, které byly v minulém režimu nedostupné. Otevřely se hranice, máme možnost projevovat svůj názor, vytvářet spolky, sdružení a další organizace. Své reprezentanty můžeme volit ve skutečných volbách z více stran. To jsou všechno oblasti, které jsou hodnoceny kladně takřka 90 % občanů.

Máme také mnohem větší možnosti něčeho dosáhnout a něco vlastnit. Je neporovnatelně bohatší nabídka služeb a zboží, můžeme mít rozsáhlé soukromé vlastnictví. Otevřely se šance pro pracovité a nadané lidi, nové možnosti vzdělání. Máme větší šanci vzít osud do svých rukou. Také tyto oblasti jsou podle výrazné většiny (kolem 80 %) lidí dobře hodnoceny.

Převážně příznivě jsou přijímány i nejdůležitější „státotvorné“ kroky. Vznik samostatného českého státu je příznivou změnou pro 70 % lidí, zhruba 60 % občanů považuje za příznivou skutečnost i to, že jsme se stali členy NATO a Evropské unie.

Zásadní ekonomické proměny již nejsou vnímány jako jednoznačné plus. Zavedení tržní ekonomiky má podporu dvou třetin (68 %) lidí, rovněž tak vstup zahraničního kapitálu. Naproti tomu rozdíly v příjmech a majetku mezi lidmi, které jsou důsledkem tržní ekonomiky, jsou více než 70 % Čechů hodnoceny nepříznivě. Velmi silně negativně (pro 79 % dotázaných) je hodnocen také současný stav v oblasti důchodového zabezpečení a v nemoci, o mnoho lepší nejsou ani podmínky pro život rodin s dětmi (68 % nepříznivých hodnocení).

Nepříznivá hodnocení silně převažují (přes 70 %) v oblasti pořádku ve společnosti a bezpečí občanů. Zcela nepříznivě, více než 80 % lidí, je hodnocena oblast mezilidských vztahů a morálky ve společnosti.

O rozporuplnosti změn, které se u nás odehrály za posledních 18 let, svědčí to, že zhruba tři pětiny lidí vnímají současné působení KSČM v naší společnosti jako negativní. Pro 41 % občanů je činnost KSČM příznivou skutečností. Vyrovnali jsme se s minulostí?

A můžeme-li položku „celková kvalita života“ považovat za jakýsi souhrnný ukazatel, pak i ten dokládá, že situace po osmnácti letech není ani bílá, ani černá: 55 % lidí hodnotí „celkovou kvalitu života“ pozitivně, 45 % negativně. Výrazně přitom převažují hodnocení opatrná, jen 7 % je zcela spokojeno a 10 % lidí naprosto zklamáno.

Pramen: STEM, Trendy 11/2007, 1281 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
vývoj po roce 1989, vývoj společnosti