Naše zjištění
17. 11. 2009

Co nám přinesla svoboda za dvacet let

Obnovené české demokracii je právě dvacet let. Jak hodnotí lidé různé oblasti života společnosti dnes, po dvou desetiletích demokratického vývoje? TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2009 VYDÁNO DNE 17. 11. 2009 CO NÁM PŘINESLA SVOBODA ZA DVACET LET Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října – 9.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2009

VYDÁNO DNE 17. 11. 2009

CO NÁM PŘINESLA SVOBODA ZA DVACET LET

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října – 9. listopadu 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1278 respondentů.

Obnovené české demokracii je právě dvacet let. Jak hodnotí lidé různé oblasti života společnosti dnes, po dvou desetiletích demokratického vývoje?

Jednoznačně příznivě vnímají lidé všechny možnosti a šance, které byly v minulém režimu nedostupné. Otevřely se hranice, máme možnost projevovat svůj názor, vytvářet spolky, sdružení a další organizace. Své reprezentanty můžeme volit ve skutečných volbách z více stran. To jsou všechno oblasti, které jsou hodnoceny kladně takřka 90 % občanů.

Máme také mnohem větší možnosti něčeho dosáhnout a něco vlastnit. Je neporovnatelně bohatší nabídka služeb a zboží, můžeme mít rozsáhlé soukromé vlastnictví. Otevřely se šance pro pracovité a nadané lidi, nové možnosti vzdělání. Máme větší šanci vzít osud do svých rukou. Také tyto oblasti jsou podle výrazné většiny (kolem 80 %) lidí dobře hodnoceny.

Převážně příznivě jsou přijímány i nejdůležitější „státotvorné“ kroky. Vznik samostatného českého státu je příznivou změnou téměř pro 70 % lidí, stejný podíl občanů považuje za příznivou skutečnost i to, že jsme se stali členy NATO a Evropské unie.

Nejednoznačně jsou vnímány zásadní ekonomické proměny. Zavedení tržní ekonomiky má podporu tří čtvrtin (74 %) lidí, vstup zahraničního kapitálu podporu zhruba dvoutřetinovou (68 %). Naproti tomu rozdíly v příjmech a majetku mezi lidmi, které jsou důsledkem tržní ekonomiky, jsou dvěma třetinami Čechů hodnoceny nepříznivě. Silně negativně (pro 72 % dotázaných) je hodnocen také současný stav v oblasti důchodového zabezpečení a v nemoci, o mnoho lepší nejsou ani podmínky pro život rodin s dětmi (63 % nepříznivých hodnocení).

Nepříznivá hodnocení silně převažují (68 %) v oblasti pořádku ve společnosti a bezpečí občanů.

Zcela nepříznivě, skoro osmdesáti procenty lidí, je hodnocena oblast mezilidských vztahů a morálky ve společnosti.

O rozporuplnosti změn, které se u nás odehrály za posledních 18 let, svědčí to, že zhruba tři pětiny lidí vnímají současné působení KSČM v naší společnosti jako negativní. Pro 38 % občanů je činnost KSČM příznivou skutečností. Vyrovnali jsme se s minulostí?

A pokud bychom položku „celková kvalita života“ mohli považovat za jakýsi souhrnný ukazatel, pak i ten dokládá zlepšení, nikoli však jednoznačné: 63 % lidí hodnotí „celkovou kvalitu života“ pozitivně, 37 % negativně.

Pramen: STEM, Trendy 11/2009, 1278 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
vývoj po roce 1989, vývoj společnosti