Naše zjištění
15. 3. 2007

Členství naší země v NATO

Podpora našeho členství v NATO se nemění: 69 % našich občanů souhlasí s tím, že jsme se 12. března 1999 stali členy Severoatlantické aliance. Působení České republiky v NATO nadále odmítá výrazná většina sympatizantů KSČM. Přibližně polovina (52 %) Čechů považuje členství našeho státu v Alianci za plnoprávné.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2007/3

S ČLENSTVÍM NAŠÍ ZEMĚ V NATO SOUHLASÍ SKORO

70 % ČECHŮ

Podpora našeho členství v NATO se nemění: 69 % našich občanů souhlasí s tím, že jsme se 12. března 1999 stali členy Severoatlantické aliance. Působení České republiky v NATO nadále odmítá výrazná většina sympatizantů KSČM. Přibližně polovina (52 %) Čechů považuje členství našeho státu v Alianci za plnoprávné.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 6. března 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

Osm let po vstupu České republiky do NATO souhlasí s naším členstvím v Severoatlantické alianci 69 % lidí, oponentů je 31 %.

Pramen: STEM, Trendy 2007/3, 1272 respondentů

Podíl obhájců a odpůrců našeho členství v NATO se v podstatě nemění od roku 2002, kdy byla Česká republika hostitelem summitu zemí Aliance. Ani v podrobnějším pohledu na českou populaci se za posledních pět let skoro nic nezměnilo. Otázka členství v NATO je stále věcí výrazně politickou. S členstvím v NATO nesouhlasí většina (70 %) sympatizantů KSČM, schvaluje ho naopak 90 % stoupenců ODS. Početnější skupiny odmítajících (nikoli však již většinové) jsou mezi lidmi ve věku nad 60 let a mezi osobami se základním vzděláním.

 

Pramen: STEM, Trendy 2007/3, 1272 respondentů,

vzhledem k počtu respondentů jsou data u KSČM, SZ a KDU-ČSL pouze orientační

 

Pramen: STEM, Trendy 2007/3, 1272 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
bezpečnost, mezinárodní bezpečnost, NATO