Naše zjištění
27. 12. 2001

Církve považuje za užitečné instituce zhruba polovina občanů

Církve považuje za prospěšné instituce zhruba polovina našich obyvatel. Stálý je i podíl lidí, kteří považují za správné, aby byl církvím vrácen majetek v takovém rozsahu, aby mohly vyvíjet svou činnost. Přesahuje mírně 40 %. S názory na církve souvisí víra v Boha.

Informace z výzkumu Trendy 12/2001

Církve považuje za užitečné instituce zhruba polovina občanů

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.-9. prosince 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1577 občanů.

Církve považuje za prospěšné instituce zhruba polovina našich obyvatel (viz první graf na následující straně). Kolísání lze vysvětlit nejspíše „sezónními vlivy“, podle nichž mění svůj názor na potřebnost a užitečnost církví nábožensky slabě orientovaní lidé (předvánoční atmosféra ovlivňuje tak prosincová data apod.).

Stálý je i podíl lidí, kteří považují za správné, aby byl církvím vrácen majetek v takovém rozsahu, aby mohly vyvíjet svou činnost. Přesahuje mírně 40 %.

„Myslíte si, že by se měl církvím vrátit bývalý majetek tak,

aby mohly bez problémů vyvíjet svoji činnost?“

  95/10 95/12 97/12 99/12 01/12
Určitě ano 11 % 13 % 11 % 11 % 13 %
Spíše ano 29 % 29 % 32 % 30 % 31 %
Spíše ne 35 % 32 % 32 % 32 % 32 %
Určitě ne 25 % 26 % 25 % 27 % 24 %

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

38 % občanů považuje církve za užitečné instituce a vrátilo by jim majetek

17 % lidí považuje církve za užitečné, ale majetek by jim nevracelo

6 % osob by církvím majetek vrátilo, byť je za užitečné nepovažuje

39 % lidí nepovažuje církve za užitečné a nevrátilo by ani majetek.

S názory na církve souvisí víra v Boha. Z lidí, kteří „osobně věří v Boha“, považuje 90 % církve za užitečné instituce a tři čtvrtiny z nich by jim vrátily majetek. Vrácení majetku církvím je ovšem i otázkou politickou (viz druhý graf na následující straně).

  Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

    Pramen: STEM, Trendy 12/2001, 4K – jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici,

pro KDU-ČSL a US jsou data jen orientační

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
religiozita