Naše zjištění
20. 12. 2012

Církev z hlediska vnímání užitečnosti

Podíl lidí považujících církve za užitečné instituce klesl na 36 % a podíl občanů, kteří jsou pro vrácení majetku církvím, na 29 %. Církve za užitečné instituce považují častěji lidé věřící v Boha a většina věřících je také pro navrácení církevního majetku, ale ani názory věřících na restituce nejsou jednoznačné. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2012 VYDÁNO DNE 20. 12.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2012

VYDÁNO DNE 20. 12. 2012

CÍRKVE POVAŽUJE ZA UŽITEČNÉ INSTITUCE 36 % LIDÍ A JEN NECELÁ TŘETINA OBČANŮ JIM CHCE VRÁTIT MAJETEK

Podíl lidí považujících církve za užitečné instituce klesl na 36 % a podíl občanů, kteří jsou pro vrácení majetku církvím, na 29 %. Církve za užitečné instituce považují častěji lidé věřící v Boha a většina věřících je také pro navrácení církevního majetku, ale ani názory věřících na restituce nejsou jednoznačné.

                                                                                                                   

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.-7. prosince 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1074 respondentů.

Na otázky víry, na církve, jejich potřebnost a užitečnost se STEM ptá občanů pravidelně v předvánočním čase. Letošní průzkum proběhl krátce poté, kdy bylo poslaneckou sněmovnou prosazeno vyrovnání státu s církvemi, které bude znamenat vrácení určitého majetku církvím a postupnou odluku církve od státu. Z  výzkumu vyplývá, že za užitečné instituce považují církve (obecně, bez rozlišení) necelé dvě pětiny Čechů.

 

Pramen: STEM, Trendy 12/2012, 1074 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
církve, názor veřejnosti, užitečnost, vrácení majetku