Naše zjištění
24. 8. 2005

Česko-německé vztahy jsou podle většiny občanů dobré

Česko-německé vztahy jsou podle většiny občanů dobré. Většina soudí, že odsun sudetských Němců byl spravedlivý. Navrácení nebo náhradu majetku sudetským Němcům si přeje jen asi každý sedmý občan.Česko-německé vztahy jsou podle většiny občanů dobré. Většina soudí, že odsun sudetských Němců byl spravedlivý. Navrácení nebo náhradu majetku sudetským Němcům si přeje jen asi každý sedmý občan.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 07/2005

 

Česko-německé vztahy jsou podle většiny občanů dobré.

Většina soudí, že odsun sudetských němců byl spravedlivý.

Navrácení nebo náhradu majetku sudetským Němcům si přeje jen asi každý sedmý občan.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3. – 13. července 2005. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1672 respondentů.

V rámci výzkumu bylo položeno několik otázek zaměřených na problematiku česko-německých vztahů. Z výsledků plyne, že názory české veřejnosti na česko-německé vztahy jsou převážně pozitivní. Více než tři čtvrtiny považují za dobré jak současné oficiální vztahy mezi ČR a SRN, tak současné vztahy mezi Čechy a Němci na občanské úrovni.

Pramen: STEM, Trendy 7/2005, 1672 respondentů

Dobré hodnocení česko-německých vztahů je tím častější, čím je vyšší úroveň dokončeného vzdělání. Pokud jde o rozdíly podle stranických preferencí, pozitivní hodnocení převažuje ve všech elektorátech. O něco častější je mezi příznivci ODS a KDU-ČSL, kde přesahuje v obou hlediscích 80 %. Poněkud méně časté je mezi sympatizanty KSČM, ale i mezi nimi se pohybuje na úrovni přibližně 70 %.

Dva občané z pěti považují za závažný problém současných česko-německých vztahů otázku sudetských Němců.

Pramen: STEM, Trendy 7/2005, 1672 respondentů

Častěji než ostatní považují problém sudetských Němců za závažný lidé ve věku od 60 let (47 % kladných odpovědí). Z hlediska stranických preferencí jde zejména o příznivce KSČM (49 %) a nevoliče (52 %).

Důležitou roli v česko-německých vztazích hrají reminiscence na odsun sudetských Němců po druhé světové válce. Většinový názor české veřejnosti – téměř tří čtvrtin občanů – je: odsun byl spravedlivý.

 

Pramen: STEM, Trendy 7/2005, 1672 respondentů

Souhlas mírně narůstá s věkem, mezi 60letými a staršími ho vyjadřuje celkem 78 %. Pokud jde o rozdíly podle stranických preferencí, je patrné, že největší pochybnosti o spravedlivosti odsunu mají stoupenci KDU-ČSL. Blíže viz následující graf.

Pramen: STEM, Trendy 7/2005, 1672 respondentů

 

Názor, že bychom měli usilovat o spolupráci s odsunutými sudetskými Němci, sdílí méně než polovina občanů.

 Pramen: STEM, Trendy 7/2005, 1672 respondentů

O spolupráci s odsunutými sudetskými Němci by usilovali spíše lidé s vyšším vzděláním (VŠ – 54 % kladných odpovědí) a středního věku (30-59 let – 50 %). Z hlediska stranických preferencí jsou nejvstřícnější stoupenci KDU-ČSL, nejméně příznivci KSČM.

Pramen: STEM, Trendy 7/2005, 1672 respondentů

Zatímco spolupráci se sudetskými Němci schvaluje necelá polovina občanů, navracení nebo nahrazení majetku sudetským Němcům si přeje jen asi každý sedmý občan. Přes osmdesát procent je proti, mezi nimi většina „určitě“ proti.

 

Pramen: STEM, Trendy 7/2005, 1672 respondentů

Poněkud častěji než ostatní by považovali za správné majetek vracet lidé 18-29letí (19 % kladných odpovědí), z hlediska stranických preferencí jde nejčastěji o příznivce KDU-ČSL (27 %), nerozhodné (24 %), příznivce ODS (18 %), nižší podíl souhlasu je mezi sympatizanty ČSSD (13 %), nevoliči (10 %) a zejména mezi příznivci KSČM (6 %).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Česko-německé vztahy, mezinárodní politika