Naše zjištění
29. 1. 2009

České předsednictví Radě EU

Informaci o tom, že Česká republika předsedá od 1. ledna 2009 Radě EU, zaznamenala naprostá většina lidí. Povědomí, co naše předsednictví vlastně znamená, je však zatím stále slabé. Základní představu o tom, jak bude naše předsednictví probíhat, má 38 % lidí, dostatek informací o přípravách k němu jen 24 % obyvatel.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2009

ZVLÁDNOUT PŘEDSEDNICTVÍ EU JE PODLE OBČANŮ PRO VLÁDU ČR JEDNÍM Z NEDŮLEŽITĚJŠÍCH ÚKOLŮ V LETOŠNÍM ROCE.

VĚTŠINA VŠAK STÁLE POCHYBUJE O NAŠÍ DOBRÉ PŘIPRAVENOSTI NA TUTO ÚLOHU.

Informaci o tom, že Česká republika předsedá od 1. ledna 2009 Radě EU, zaznamenala naprostá většina lidí. Povědomí, co naše předsednictví vlastně znamená, je však zatím stále slabé. Základní představu o tom, jak bude naše předsednictví probíhat, má 38 % lidí, dostatek informací o přípravách k němu jen 24 % obyvatel. Pouze necelá polovina (43 %) občanů si myslí, že jsme na předsednictví dobře připraveni. Výrazná většina obyvatel však míní, že úspěšné zvládnutí této role je jedním z nejdůležitějších úkolů vlády v letošním roce.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 9. ledna 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

Společnost STEM se ve svém lednovém šetření dotazovala občanů mimo jiné na fakt, že ČR bude od ledna 2009 předsedat sedmadvacítce evropských států. Otázky se týkaly jak obecné informovanosti občanů, mínění ohledně naší připravenosti na výkon této funkce, tak posouzení důležitosti zvládnutí tohoto náročného úkolu.

Podstatným zjištěním je to, že ač podstatná část lidí stále pochybuje o naší dobré připravenosti a deklaruje, že má o přípravě a náplni českého předsednictví nedostatek informací, výrazná většina občanů (74 %) považuje úspěšné zvládnutí předsednictví Evropské unie za jeden z nejdůležitějších úkolů vlády v letošním roce.

Pramen: STEM, Trendy  01/2009, 1258 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, předsednictví