Naše zjištění
24. 3. 2009

České předsednictví EU, zejména z hlediska zájmu a informovanosti občanů

Dvě pětiny našich občanů (41 %) sledují informace o práci našich politiků při předsednictví Evropské unii „se zájmem“. To je o sedm procentních bodů méně než před měsícem. Snížil se i podíl lidí, kteří považují úspěšné zvládnutí našeho předsednictví EU za jeden z nejdůležitějších úkolů vlády v roce 2009.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2009

ZÁJEM O ČINNOST NAŠICH POLITIKŮ
V RÁMCI PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNII OPADÁ

Dvě pětiny našich občanů (41 %) sledují informace o práci našich politiků při předsednictví Evropské unii „se zájmem“. To je o sedm procentních bodů méně než před měsícem. Snížil se i podíl lidí, kteří považují úspěšné zvládnutí našeho předsednictví EU za jeden z nejdůležitějších úkolů vlády v roce 2009.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.– 10. 3. 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1276 respondentů.

Zahraniční politika a mezinárodní vztahy jsou takřka trvale stranou pozornosti českých občanů i médií a zájem vyvolají jen velmi silné podněty, jejichž důsledky se mohou dotknout našeho každodenního života.

Takovou událostí je od počátku roku 2009 zahájení našeho předsednictví Evropské unii. Samotný tento fakt a zřejmě i řešení akutních problémů (přerušení dodávek ruského plynu přes Ukrajinu do střední a jihovýchodní Evropy, konflikt na Blízkém východě) zvýšily zájem o činnost našich představitelů, vystupujících v prvním pololetí roku 2009 v dresu Evropské unie. Jejich práci sledovala se zájmem skoro polovina lidí. Po měsíci začal tento zájem pozvolna opadat.

Pramen: STEM, Trendy 2/2009, 3/2009

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
mezinárodní politika, předsednictví