Naše zjištění
4. 6. 2004

České hospodářství a Evropská unie

Vstup do Evropské unie je u české veřejnosti svázán s přesvědčením, že zahraniční ekonomika představuje pro české hospodářství nebezpečnou konkurenci. Více než polovina obyvatel se dokonce domnívá, že se český průmysl po vstupu do Evropské unie ocitne v krizi.

Informace z tiskové konference STEM

České hospodářství a Evropská unie

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. – 10. března 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1824 občanů.

Vstup do Evropské unie je u české veřejnosti mimo jiné svázán s přesvědčením, že zahraniční ekonomika představuje pro české hospodářství nebezpečnou konkurenci. Střet zahraniční konkurence a domácí ekonomiky očekává stejně jako v minulém roce přibližně 80 % obyvatel. Více než polovina obyvatel (59 %) se dokonce domnívá, že se český průmysl po vstupu do Evropské unie ocitne v krizi.

„Myslíte si, že po vstupu do Evropské unie bude zahraniční konkurence velkým nebezpečím pro české hospodářství?“ (podíl odpovědí v %)

  2003/3 2004/3
Určitě ano 39 31
Spíše ano 43 48
Spíše ne 17 18
Určitě ne 1 2

Pramen: STEM, Trendy 2003/3, 1318 respondentů, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

kliknutím na náhled obrázku otevřete nové okno s obrázkem v plné velikosti

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

V březnovém výzkumu jsme rovněž zjišťovali názory české veřejnosti na to, jaký vliv bude mít vstup do Evropské unie na české zemědělství. Z výsledků výzkumu vyplývá, že veřejnost se k dalšímu vývoji českého zemědělství staví stále velmi skepticky. Názor, že se české zemědělství po vstupu do EU ocitne v krizi, je podobně jako v březnu roku 2003 zastáván sedmi z deseti občanů.

kliknutím na náhled obrázku otevřete nové okno s obrázkem v plné velikosti

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Podle výsledků výzkumu se česká veřejnost domnívá, že některé obory českého hospodářství budou mít po vstupu do Evropské unie vzestupnou tendenci, zatímco jiné obory se setkají spíše s obtížemi. Do první skupiny nadějných oblastí české ekonomiky respondenti řadili především cestovní ruch a turistiku, finanční služby a pojišťovnictví, automobilový průmysl, ale také výrobu elektrické energie a stavebnictví. Mezi obory, které podle názoru respondentů budou mít po vstupu do EU problémy, se řadí maloobchod a pohostinské služby, potravinářství, výroba strojů a strojních zařízení, hutnictví a zemědělství.

Z výzkumu rovněž vyplývá, že lidé rozlišují mezi profesemi ty, které po vstupu do EU budou mít šanci na vzestup a ty, které po začlenění do EU budou mít určité problémy. Mezi profese, u nichž je očekáván progres, patří profese intelektuální a tvořivé povahy, jako lékař, strojní inženýr, umělci, státní úředníci, učitelé na střední škole. Profesi, o které lidé mají jen nejasnou představu dalšího vývoje, představují stavební dělníci. Skupinu profesí, u kterých se po vstupu do EU předpokládají těžkosti, tvoří dělníci v průmyslu, drobní podnikatelé a zemědělci.

kliknutím na náhled obrázku otevřete nové okno s obrázkem v plné velikosti

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

kliknutím na náhled obrázku otevřete nové okno s obrázkem v plné velikosti Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
ekonomická situace, Evropská unie