Naše zjištění
14. 6. 2022

Česká veřejnost k tématům Konference o budoucnosti Evropy

Organizace STEM a Europeum se v projektu TAČR pro Úřad vlády (TIRDUVCR932) věnovaly analýze veřejného mínění v tematických oblastech, na které se zaměřila Konference o budoucnosti Evropy (KOBE). Analýza kombinovala několik metodologických postupů.Vzhledem k existujícím datům byl v projektu stručně představen kontext existujících evropských iniciativ, shrnuto, v jakém kontextu se o jednotlivých tématech hovořilo v ČR ve vztahu ke KOBE.

Organizace STEM a Europeum se v projektu TAČR pro Úřad vlády (TIRDUVCR932) věnovaly analýze veřejného mínění v tematických oblastech, na které se zaměřila Konference o budoucnosti Evropy (KOBE). Analýza kombinovala několik metodologických postupů.

Vzhledem k existujícím datům byl v projektu stručně představen kontext existujících evropských iniciativ, shrnuto, v jakém kontextu se o jednotlivých tématech hovořilo v ČR ve vztahu ke KOBE. Skrze rešerše již realizovaných průzkumů veřejného mínění projekt přinesl hlavní poznatky k postojům ve veřejném mínění v jednotlivých tematických podkapitolách. Tato analýza existujících zdrojů byla dále ve vztahu k jednotlivým tematickým kapitolám doplněna o shrnutí výsledků kvalitativní a kvantitativní studie STEM, které byly v rámci projektu k daným tématům realizovány. Tento přístup umožnil vytvoření syntetického obrazu veřejného mínění ve vztahu k jednotlivým tematickým oblastem, na které se KOBE zaměřila.

V návaznosti na tematické okruhy KOBE tak analýza pokrývá čtyři obsahové kapitoly:

1) demokracie, hodnoty, právní stát, právo a bezpečnost;

2) klima, životní prostředí a zdraví;

3) ekonomika, sociální témata, sport, kultura a digitální transformace;

4) EU ve světě a migrace.

Celkové shrnutí a shrnutí jednotlivých tematických okruhů zde:

https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/7b_Vyzkumna_zprava_COFE_synteza_konsorcium_EUROPEUM.pdf

Sdílet

Evropská unie
KOBE, Konference o budoucnosti Evropy