Naše zjištění
3. 11. 2021

Češi mají horší ekonomickou náladu, budoucnost ale vidí mírně optimisticky

3. listopadu 2021Ekonomická nálada Čechů se v druhé polovině roku mírně zhoršila. Index finanční situace domácností, který dlouhodobě sleduje STEM ve spolupráci s KPMG, ve srovnání s květnem klesl. Blíží se tak situaci z podzimu 2020 nebo roku 2017.Od počátku pandemie si finančně pohoršilo 28 % Čechů. Naopak 10 % se má dnes lépe.

3. listopadu 2021

Ekonomická nálada Čechů se v druhé polovině roku mírně zhoršila. Index finanční situace domácností, který dlouhodobě sleduje STEM ve spolupráci s KPMG, ve srovnání s květnem klesl. Blíží se tak situaci z podzimu 2020 nebo roku 2017.

Od počátku pandemie si finančně pohoršilo 28 % Čechů. Naopak 10 % se má dnes lépe. Největší pokles zaznamenali lidé s nejnižšími příjmy, mezi nimiž ztratilo část příjmů 38 %. Více než polovina obyvatel (57 %) očekává, že se jejich finanční situace nebude měnit. Čtvrtina Čechů čeká zhoršení a 17 % zlepšení. To je mírně lepší výsledek než v květnu a září 2020.

„Zdá se, že jarní postpandemická euforie byla jen dočasná a trvala právě tak dlouho, jak dlouho se zdálo být šíření covidu pod kontrolou. Měla jistě vliv na spotřebitelské a investiční chování domácností v první polovině roku, právě tak jako aktuální situace zdravotní či energetická ovlivní chování domácností v příštích měsících. Vypadá to zkrátka jako potvrzení faktu, že domácnosti formují svá očekávání adaptivně (tedy dle nedávné minulosti a současnosti hodnotím budoucnost), spíše než racionálně (budoucnost hodnotím dle nejlepších nestranných scénářů příštího vývoje),“ komentuje Mojmír Hampl, ředitel služeb pro finanční sektor KPMG Česká republika.

Celkový optimismus

Na rozdíl od hodnocení ekonomické situace domácnosti převládá v očekávání celkového budoucího vývoje mírný optimismus. S nadějí se na budoucnost dívá 42 % respondentů. Naopak s nejistotou necelá čtvrtina (23 %). Pozitivní výhled táhnou, stejně jako na jaře, mladí lidé ve věku od 18 do 29 let. Mezi lidmi v produktivním věku je míra nejistoty od počátku covidové krize více méně stále stejná.

„V ekonomickém hodnocení se dostáváme tam, kde jsme byli loni. Pozitivní očekávání z jara a konce restrikcí se do podzimu nepotvrdily. Systematicky nižší propad je nicméně ve skupině lidí s vyšším vzděláním. Na rozdíl od finanční krize nyní za propadem nestojí změna očekávání. Lidé ve srovnání s krizí po roce 2008 nemají pesimističtější očekávání, než je aktuální realita jejich domácností. Je tak možné omezit sekundární dopady finanční krize, kterou způsobuje změna spotřebního chování,“ vysvětluje Martin Buchtík, sociolog a ředitel STEM.

Zatímco v období před vypuknutím pandemie hodnotilo 70 % Čechů ekonomickou situaci jako dobrou, v květnu to bylo pouze 31 %. Propad v hodnocení se od května zastavil a mírně zlepšil na 38 %. Hodnocení však zůstává výrazně pod situací před příchodem covidu.

Kontakt pro média:

Štěpán Kačena

Head of Marketing, KPMG Česká republika

M: 774 226 127, E: skacena@kpmg.cz

Metodika

Kontinuální výzkum Trendy provádí analytická organizace STEM (www.stem.cz) od počátku 90. let metodou osobních rozhovorů (face-to-face) na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti jsou vybíráni kvótním výběrem, vždy je dotázáno alespoň 1 000 respondentů. Poslední výzkum se uskutečnil v září 2021.

Index finanční situace domácností

  • Index reflektuje subjektivní výpovědi o stavu domácností ve třech perspektivách: vývoj finanční situace domácnosti za poslední rok, výhledy do příštího roku a obtíže, s jakými v současné době domácnosti s penězi vychází.
  • Proměnné byly zvolené na základě analýzy z více možností tak, aby reflektovaly pokud možno faktickou finanční situaci, nikoliv další dimenze, jako je politická situace, mediální diskurz, vliv emotivních událostí. Zůstáváme tedy v relevantním časovém horizontu.
  • Každá proměnná vstupující do indexu je pro každý rok přepočtena tak, aby nabývala teoretického rozsahu -100 až 100. Hypotetická hodnota 100 by byla pro proměnnou v případě, že by se všem velmi zlepšovala finanční situace, respektive by snadno vycházeli s příjmem. Při -100 jde o situaci opačnou. 0 je pak pomyslný rovnovážný bod, kdy v ideálnětypické situaci je poměr domácností rovnoměrně rozložený nebo reportují všechny domácnosti stejný stav nebo je polovina v každém z extrémů.
  • V tomto koncepčním přístupu vycházejícím z teoretických předpokladů má každá proměnná v indexu stejnou váhu.
  • Index je následně aritmeticky upraven tak, aby 0 byl výchozí stav za celou populaci při vzniku republiky (tj. 1993), ale zůstalo zachováno teoretické maximum na hladině 100. Rovnovážný bod má hodnotu 16, minimum je -68.

Váhy hodnot proměnných

Podrobné informace v prezentaci: https://www.stem.cz/wp-content/uploads/2021/11/prez_KPMG_2021_10_FIN2-2.pdf

Ohlasy v médiích:

https://archiv.hn.cz/c1-66994600-optimismus-netrval-dlouho-ekonomicka-nalada-ceskych-domacnosti-se-horsi

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/kpmg-covid-ekonomika-inflace-zivotni-uroven.A211103_170525_ekonomika_ven

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, ekonomika, Index finanční situace domácností, PANDEMIE, životní úroveň