Naše zjištění
26. 3. 2008

Češi hodnotí vývoj ekonomiky své země a finanční situace své domácnosti

Za poslední rok vzrostl počet lidí, kteří ekonomický vývoj v ČR hodnotí nepříznivě, z 26 % na 36 %. Nemění se profil této skupiny – jde častěji o starší věkové skupiny, důchodce, dělnické profese, lidi s nižší úrovní vzdělání.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2008

ZHRUBA ČTVRTINA ČECHŮ SI MYSLÍ, ŽE EKONOMICKÁ SITAUCE STÁTU SE ZA UPLYNULÝ ROK ZLEPŠILA, ZLEPŠENÍ SVÉ VLASTNÍ FINANČNÍ SITUACE POCÍTILO JEN 15 % LIDÍ.

Za poslední rok vzrostl počet lidí, kteří ekonomický vývoj v ČR hodnotí nepříznivě, z 26 % na 36 %. Nemění se profil této skupiny – jde častěji o starší věkové skupiny, důchodce, dělnické profese, lidi s nižší úrovní vzdělání. Ještě výrazněji od loňského roku vzrostl podíl občanů, kteří si myslí, že finanční situace jejich domácností se zhoršila (z 26 % na současných 42 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 7. 3. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1320 respondentů.

V roce 2007 rostla ekonomika rekordním tempem, zaznamenali jsme nejnižší míru nezaměstnanosti za poslední desetiletí a byly zahájeny reformy daní, veřejných financí
a zdravotnictví. Většina analytiků hodnotila ekonomický vývoj v roce 2007 jako velmi úspěšný. Veřejnost je však v hodnocení vývoje ekonomiky rezervovanější a její názory lze rozdělit do tří skupin:

·        optimisté, kteří si myslí, že za ekonomická situace se zlepšila (28 %);

·        opatrní, kteří se domnívají, že ekonomická situace zůstala stejná (36 %);

·        pesimisté, kteří se domnívají, že se zhoršila (36 %).

V porovnání se situací před rokem  se všeobecná ekonomická situace v ČR:

Pramen: STEM, Trendy 3/2008, 1320 respondentů

V uplynulých patnácti letech bylo pozitivní hodnocení vývoje ekonomiky vždy v menšině a jeho průběh se měnil poměrně málo, i když je zřetelná deprese v letech 1997 až 1999 a v roce 2004. Názory opatrné a pesimistické procházely značnými výkyvy, jak rovněž ukazují výsledky v letech 1997-1999, kdy pesimistické názory v populaci naprosto převládaly. V následujících letech klesly na třetinu, v roce 2004 se vyhouply nad polovinu a poslední tři roky se opět drží na čtvrtinové až třetinové hladině. Od posledního šetření v březnu 2007 v populaci ubylo opatrných a zvýšil se podíl těch, kteří jsou přesvědčeni, že dochází ke zlepšení naší ekonomiky (z 23 % na 28 %), ještě více však vzrostl podíl pesimistických názorů – z 26 % na 36 % (viz graf na str. 5).

Mezi optimisty patří především lidé, kteří jsou materiálně dobře zajištěni a sami sebe řadí k vyšší střední vrstvě (60 %). Jsou to lidé s vyšší úrovní vzdělání, spíše mladší věkové skupiny, dále především podnikatelé a studenti. Většinou jde o skupiny s častějším pravicovým politickým zaměřením, které je typické pro voliče a sympatizanty ODS.

Hodnocení vývoje ekonomické situace v České republice za uplynulý rok

(Podle věku a v procentech)

Pramen: STEM, Trendy 2008/3, 1320 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace