Naše zjištění
22. 1. 2009

Češi hodnotí úspěšnost roku 2008

Zhruba 70 % Čechů říká, že jsou celkově spokojeni se svým životem. Přispěl k tomu zřejmě i minulý rok. Z vlastního pohledu dvě třetiny lidí hodnotí rok 2008 jako úspěšný, pouze 42 % občanů jej však považuje za rok, který přinesl úspěch v rozvoji společnosti. V tomto posledním kritériu si rok 2008 v porovnání s rokem 2007 zřetelně pohoršil.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2009

LIDÉ JSOU VĚTŠINOU SPOKOJENI SE ŽIVOTEM A ROK 2008 BYL PRO NĚ SPÍŠE ÚSPĚŠNÝ. SPOLEČNOST VŠAK ÚSPĚCH NEPŘINESL.

Zhruba 70 % Čechů říká, že jsou celkově spokojeni se svým životem. Přispěl k tomu zřejmě i minulý rok. Z vlastního pohledu dvě třetiny lidí hodnotí rok 2008 jako úspěšný, pouze 42 % občanů jej však považuje za rok, který přinesl úspěch v rozvoji společnosti. V tomto posledním kritériu si rok 2008 v porovnání s rokem 2007 zřetelně pohoršil.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 9. ledna 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

Na počátku nového roku lidé bilancují. Respondenti lednového průzkumu STEM hodnotili celkovou spokojenost se svým životem a měli také možnost bilancovat uplynulý rok z hlediska svého úspěchu a úspěchu celé společnosti.

Když se Čecha zeptáte, jak je celkově spokojen se svým životem, dva ze tří vám odpoví „spíše ano“.  Jednoznačnou spokojenost vyjadřuje jen málo lidí (v aktuálním průzkumu 6 %), ale ještě vzácnější jsou kategorické negativní soudy (2 %). Celkově se podíl spokojených se svým životem pohybuje kolem 70 % a v posledních letech má mírně rostoucí tendenci.

„Do jaké míry jste celkově spokojen(a) se svým životem?“

Pramen: STEM, Trendy 1/2009, 1258 respondentů starších 18 let

Spokojenější jsou lidé mladší a lidé s vyšším vzděláním, rozdíly však nejsou zásadní. Výraznější jsou rozdíly mezi lidmi sympatizujícími s různými stranami. Stoupenci KSČM jsou celkově naladěni zřetelně negativněji než stoupenci jiných stran, dokonce i než nevoliči.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
hodnocení uplynulého roku