Vysvědčení české společnosti

„Supervolební“ rok 2010 nedopadl podle mínění veřejnosti dobře. Jen nepatrně se oslabilo rozčarování z domácí politické situace a naopak zesílil pocit, že lidé nemohou fakticky ovlivnit veřejné dění. Do hodnocení uplynulého roku negativně zasáhly i pokračující ekonomické problémy, u řady lidí spojené s očekáváním dalších úsporných opatření a reforem, které mohou ohrozit jejich sociální jistoty nebo šanci uplatnit své schopnosti.

Občané ČR hodnotí rok 2009 z osobního hlediska a z hlediska společnosti

Zhruba dvě třetiny Čechů říkají, že jsou celkově spokojeni se svým životem. Z vlastního pohledu hodnotí rok 2009 jako úspěšný 53 % lidí, pouze 14 % občanů jej však považuje za rok, který přinesl úspěch v rozvoji společnosti. V tomto ohledu je hodnocení roku 2009 na nejhorší úrovni od roku 1998. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2010 VYDÁNO DNE 22. 1.

Směřování situace v České republice

Po nedávném období, kdy podíl přesvědčených o správném směřování naší společnosti byl historicky nejnižší, dochází opět ke stabilizaci ve vnímání vývoje ČR. O správném směřování naší země je v současné době přesvědčeno 21 % lidí, což znamená nárůst oproti minulému šetření o sedm procentních bodů.

Hrdost Čechů na občanství ČR

Podíl těch, kteří jsou pyšni, že jsou českými občany, dlouhodobě osciluje kolem osmdesáti procent, nyní činí 78 %. Nesporný vliv na hrdost lidí na občanství ČR má reflexe listopadových událostí roku 1989 a následného vývoje i spokojenost se současnou politickou situací. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2009 VYDÁNO DNE 13. 11. 2009 NAPROSTÁ VĚTŠINA ČECHŮ JE PYŠNÁ NA TO, ŽE JSOU OBČANY ČR.

Spokojenost občanů s politickou situací a jejich názory na směřování naší společnosti

Hluboký pokles spokojenosti s politickou situací po vyslovení nedůvěry Topolánkově vládě poznamenal i názory na celkový vývoj u nás. Květnová data naznačují, že nejhlubší propad byl překonán, přesto mají lidé, podle nichž se situace vyvíjí u nás špatným směrem, převahu na těmi, kteří vidí vývoj pozitivně. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2009 PROPAD ZASTAVEN, NESPOKOJENOST SE SITUACÍ VŠAK TRVÁ.

Češi hodnotí úspěšnost roku 2008

Zhruba 70 % Čechů říká, že jsou celkově spokojeni se svým životem. Přispěl k tomu zřejmě i minulý rok. Z vlastního pohledu dvě třetiny lidí hodnotí rok 2008 jako úspěšný, pouze 42 % občanů jej však považuje za rok, který přinesl úspěch v rozvoji společnosti. V tomto posledním kritériu si rok 2008 v porovnání s rokem 2007 zřetelně pohoršil.

Směřování společnosti

V porovnání s výsledky ze září 2008 se zvýšil podíl lidí zastávajících názor, že se naše společnost vyvíjí spíše správným směrem (dnes 37 %). Podíl občanů přesvědčených, že ČR „nesměřuje nikam“, se naopak snížil na historické minimum (29 %).

Vysvědčení české společnosti

Na vysvědčení za minulý rok dostali nejlepší známku prezident, úředníci obecních i krajských úřadů a poměrně spokojeni jsou lidé i se stavem demokracie a zajištěním občanských svobod. Největší propad v porovnání s bilancí roku 2006 zaznamenala podle lidí sociální oblast a podmínky života starých lidí. Jde zjevně o reakci na reformní kroky, nastartované koncem uplynulého roku.

Hodnocení stavu společnosti za rok 2006

Každoročně v lednu dává STEM příležitost občanům, aby vystavili společnosti vysvědčení za uplynulý rok. Hodnotit jednotlivé oblasti života mohou stejně jako ve škole – na stupnici od 1 do 5, kde jednička je známkou nejlepší a pětka nejhorší.