Stranické preference STEM – září 2001

Stabilita – to je nejvýstižnější charakteristika současného postavení nejsilnějších stran české politické scény. Stranické  preference STEM – září  2001 Ve dnech 3.- 9. září 2001 provedl STEM výzkum na rozsáhlém souboru 1620 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Stabilita – to je nejvýstižnější charakteristika současného postavení nejsilnějších stran české politické scény.

Stranické preference STEM – květen 2001

Od dubna se postavení nejsilnějších formací na české politické scéně změnilo jen velmi málo. Stranické preference STEM – květen 2001 Ve dnech 2.- 9. května 2001 provedl STEM výzkum na rozsáhlém souboru 1653 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Od dubna se postavení nejsilnějších formací na české politické scéně změnilo jen velmi málo.

Stranické preference STEM – březen 2001

Rozložení sil na domácí politické scéně se na počátku března velmi přiblížilo stavu před propuknutím krize v ČT. Rozložení sil na domácí politické scéně se na počátku března velmi přiblížilo stavu před propuknutím krize v ČT. Stranické  preference  STEM  –  březen  2001 Ve dnech 5.- 12. března 2001 provedl STEM výzkum na mimořádně rozsáhlém souboru 2075 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Stranické preference STEM – únor 2001

Únorový průzkum STEM by v porovnání s průzkumem z počátku ledna bylo možno charakterizovat jako postupný a dosud neúplný návrat ke stavu před propuknutím krize v České televizi Stranické preference STEM – únor 2001 Ve dnech 1.- 7. února 2001 provedl STEM výzkum na rozsáhlém souboru 1641 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.