Popularita hejtmanů v krajích

Tímto informačním výstupem společnost STEM zahajuje sérii tiskových zpráv srovnávajících situaci v jednotlivých krajích ČR „Občané a kraje“, které budou zveřejňovány na internetových stránkách společnosti www.stem.cz.

Hodnocení výsledků voleb do Evropského parlamentu

V červencovém šetření STEM zjišťoval kromě rozhodování voličů při volbách do Evropského parlamentu, které proběhly ve dnech 11.-12.6.2004, důvody neúčasti ve volbách a celkové hodnocení voleb občany ČR. Volby do Evropského parlamentu zásadním způsobem ovlivnil nízký zájem voličů, který tyto volby významně odlišil od jiných typů voleb.

Očekávání veřejnosti od krajských samospráv jsou značná

Těsně před volbami do krajských zastupitelstev se stejně jako v předchozích výzkumech z letošního roku potvrzuje, že krajské samosprávy mají v očích veřejnosti do budoucna dobré vyhlídky. Jsou chápány jako důležitý mezičlánek mezi orgány centrální vlády a místní samosprávy. Tři čtvrtiny lidí se domnívají, že úloha krajské samosprávy bude při řešení problémů jejich regionu v dalších letech narůstat.

V jakém stavu se nachází naše občanská společnost?

V dubnu 2004 realizovala společnost STEM s NROS -Nadace rozvoje občanské společnosti reprezentativní šetření Občanská společnost 2004″. Výzkum zjišťoval současnou situaci české občanské společnosti – názory občanů na neziskové organizace, členství v neziskových organizacích, dárcovství a dobrovolnictví.

Jaderná elektrárna Temelín 2004

V květnu uskutečnil STEM dva průzkumy veřejného mínění k otázkám vztahu veřejnosti k jaderné energetice a jaderné elektrárně Temelín: reprezentativní celostátní průzkum na vzorku 1888 občanů ČR starších 18 let a regionální průzkum mezi obyvateli obcí v pásmu do 20 km od JE Temelín (507 respondentů). Regionální výzkum navázal na průzkum z roku 2000 v téže oblasti.

České hospodářství a Evropská unie

Vstup do Evropské unie je u české veřejnosti svázán s přesvědčením, že zahraniční ekonomika představuje pro české hospodářství nebezpečnou konkurenci. Více než polovina obyvatel se dokonce domnívá, že se český průmysl po vstupu do Evropské unie ocitne v krizi.

Byla ČR na vstup do EU dobře připravena?

V předvečer vstupu do EU převládal u české veřejnosti spíše skeptický postoj k připravenosti našeho vstupu do evropských struktur. Informace z tiskové konference STEM Byla ČR na vstup do EU dobře připravena? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel starších 18 let
ve dnech 2. – 10. března 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Životní úroveň a sociální jistoty po vstupu do EU

Čeští občané se celkově na další vývoj životní úrovně po vstupu do Evropské unie dívají spíše s nedůvěrou. Více než dvě třetiny obyvatel se dnes obávají, že se životní úroveň jejich domácnosti po vstupu do Evropské unie sníží.

Je ODS v očích voličů proevropská?

Výzkum STEM zjišťoval, jak česká veřejnost hodnotí vztah vybraných stran a sdružení, které kandidují do Evropského parlamentu, k Evropské unii a k evropské integraci na škále jednoznačně proevropská až jednoznačně protievropská. Na pomyslném žebříčku vyjadřujícím míru proevropského směřování se na prvních třech pozicích umístily současné parlamentní strany.

Kandidáti ve volbách do Evropského parlamentu

Výsledky výzkumu ukazují, že o skutečných nárocích na práci evropského poslance nemá značná část našich obyvatel jasnou konkrétní představu, a proto z jisté bezradnosti od zástupců do Evropského parlamentu požaduje velmi obecné osobnostní charakteristiky, které by bylo možné požadovat od každého veřejného činitele.