TZ Nedělní partie Prima TV – Paroubek versus Gandalovič

Debatu volebních lídrů ČSSD a ODS Jiřího Paroubka a Petra Gandaloviče v pořadu Partie na Primě vysílaném v neděli 30. dubna 2006 viděla necelá třetina občanů, další pětina o ní slyšela nebo četla. Informace z bleskového výzkumu STEM debatu v Nedělní Partii na Prima TV vyhrál podle občanů Jiří Paroubek.

Kdo souhlasí s jadernou energetikou?

Společnost STEM dlouhodobě zkoumá názory české veřejnosti na jadernou energetiku. V letošním roce provedla dva výzkumy na toto téma. Ve dnech 19. – 22. května 2005 provedla reprezentativní šetření v okolí 20 km od jaderné elektrárny Temelín s 513 respondenty staršími 18 let (REGION 2005) a ve dnech 1. – 6.

Předvolební sliby vládních stran a připravenost opozice

Plnění volebních slibů u vládních stran a na druhou stranu připravenost opozice řešit problémy země jsou věci, ke kterým je veřejnost většinou skeptická. STEM v červnovém výzkumu položil na toto téma respondentům dvě otázky. První se týkala plnění volebních slibů vládní ČSSD, druhá zjišťovala názory na připravenost konkrétních opatření, kterými by stínová vlády ODS řešila problémy našeho hospodářství.

Názory na Evropskou ústavní smlouvu

Postoje našeho obyvatelstva k otázkám souvisejícím s EU byly systematicky zkoumány před referendem k našemu vstupu do Unie. Ukázalo se tehdy, že v souvislosti s Evropskou unií existuje řada otázek, které je třeba naší veřejnosti srozumitelně a jasně vysvětlit.

Diskriminace na trhu práce

K diskriminaci na trhu práce u nás dochází podle názoru tří čtvrtin obyvatel ČR. Oproti loňsku je mírně intenzivněji pociťována diskriminace z důvodů rodinného stavu a sexuální orientace, naopak oslabilo vnímání znevýhodnění ze zdravotních a rasových důvodů. INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 4/2005 K diskriminaci na trhu práce u nás dochází podle názoru tří čtvrtin obyvatel ČR.

Nejraději máme Slovensko a Francii, ze zahraničních státníků Chiraca a Blaira.

V dubnovém výzkumu společnosti STEM lidé hodnotili pomocí školního známkování vybrané země. Nejvíce příznivých známek (jedniček a dvojek) získalo Slovensko a Francie. K zemím, u nichž příznivé hodnocení zřetelně převažuje, patří rovněž Velká Británie, Itálie, Rakousko, Polsko a Maďarsko.   Informace STEM z výzkumu Trendy 4/2005 NEJRADĚJI MÁME SLOVENSKO A FRANCII, ZE ZAHRANIČNÍCH STÁTNÍKŮ CHIRACA A BLAIRA.

Jak hodnotí obyvatelé krajských měst své primátory?

Z přehledu popularity primátorů na následující straně vyplývá, že výrazně nejpříznivěji jsou hodnoceni plzeňský primátor Jiří Šneberger a ústecký primátor Petr Gandalovič. INFORMACE Z VÝZKUMŮ TRENDY 10/2003-11/2004 JAK HODNOTÍ OBYVATELÉ KRAJSKÝCH MĚST SVÉ PRIMÁTORY? Voliči v krajských městech hodnotili v sérii výzkumů společnosti STEM v období září 2003 až listopad 2004 primátory působící na magistrátech těchto měst.