Dovolená 2007

Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky aktivních obyvatel ČR budou letos trávit nejdelší část své dovolené

Tři čtvrtiny Čechů o sobě prohlašují, že se chovají důsledně ekologicky

Důsledně ekologicky se podle svých slov chovají tři čtvrtiny (74 %) našich občanů. Odpady třídí 80 % lidí, zhruba dvě třetiny domácností (63 %) třídí a odevzdávají nebezpečné odpady, přibližně stejný podíl osob (68 %) používá ve svých domácnostech úsporné žárovky a více než polovina lidí (54 %) v posledních 15 letech investovala do zateplení svého bytu nebo domu.

Hodnocení životního prostředí v ČR

Padesát procent občanů hodnotí stav životního prostředí v ČR jako dobrý. Informace o životním prostředí aktivně vyhledává asi třetina lidí. Za posledních deset let se zvýšil podíl občanů, kteří by místo zvyšování sociálních dávek raději investovali do ekologie. Pro rozdílné zdanění ekologicky šetrných a ostatních výrobků se vyslovují dvě třetiny občanů.

Přivezou naši hokejisté z Moskvy zlato?

Téměř dvě třetiny (62 %) občanů sledují utkání nebo alespoň výsledky našich hokejistů na probíhajícím mistrovství světa v hokeji v Moskvě. Naprostá většina z nich si myslí, že český tým se domů vrátí s medailemi. Nejčastěji fanoušci očekávají zlato (34 %). Dotazování proběhlo po utkáních reprezentace v základní skupině a před včerejším zápasem s Německem.

Víra v boha a názory na církve v české společnosti

Míru religiozity a místo náboženství v životech lidí v České republice zkoumá společnost STEM od samého začátku svého působení. Kromě přímé otázky na víru v Boha je zjišťováno i náboženské chování, praktikování víry a vztah k církvím jako institucím.

Češi a víra v Boha

To, zda lidé věří či nevěří v Boha, bylo v aktuálním výzkumu zjišťováno otázkou se škálou „ano“ – „ne“ – „nevím“. Svou víru v Boha na této škále deklaruje více než čtvrtina obyvatel (28 %), naopak v Boha nevěří přibližně polovina (48 %) lidí v České republice. Velmi zajímavý je nerozhodný postoj k víře u zhruba čtvrtiny občanů (24 %).

Pro navrácení majetku církvím je méně než polovina občanů

Výzkum STEM ohledně názorů lidí na užitečnost církví a vrácení jejich bývalého majetku se uskutečnil před zveřejněním rozsudku Nejvyššího soudu ohledně vlastnických sporů státu a římskokatolické církve v případě katedrály sv. Víta. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2007 PRO NAVRÁCENÍ MAJETKU CÍRKVÍM JE MÉNĚ NEŽ POLOVINA OBČANŮ.

Vysoká podpora jaderné energetice se nemění

Podíl lidí, kteří podporují další rozvoj jaderné energetiky u nás, se po přechodném poklesu v letech 2003-2005 stabilizoval na hranici 60 %, přičemž rozhodných zastánců jaderné energetiky je zhruba šestina dospělé populace.
Informace z výzkumu STEM Trendy 2/2007 Vysoká podpora jaderné energetice se nemění.   Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného pro společnost ČEZ. STEM provedl výzkum metodou kvótního výběru ve dnech 1.