České děti venku: Jak školáci a předškoláci tráví svůj čas

Většina českých dětí stráví během všedních dní a víkendů alespoň nějaký čas venku. Konkurencí tomuto času venku je sledování filmů a seriálů. Hlavní překážkou pobytu venku není jen zájem o online prostředí, ale také skutečnost, že dětem často chybí kamarádi, se kterými by zde mohly trávit čas. To jsou jedny z hlavních zjištění komplexního výzkumného projektu „České děti venku“, který STEM realizoval v roce 2023 pro Nadaci Karel Komárek Family Foundation (KKFF), a jehož výsledky jsou nyní veřejně k dispozici.

Podcast STEM Zákulisí sociologie: Člověk za život zvládne udělat jen jeden nebo dva větší etnografické výzkumy

V novém dílu podcastu Zákulisí sociologie Klára s Martinem společně s kolegyní Sarah Komasovou rozebírají, jak se dělá a co obnáší etnografický výzkum. Jak může vypadat v praxi ukazují společně na příkladu letištní bezpečnostní kontroly, procesu, který se každodenně týká mnoha milionů lidí na celém světě, a který Sarah zkoumala na pražském Letišti Václava Havla.

Evropská unie se stala pro Čechy symbolem (ne)úspěchu ČR při globalizaci. Veřejnost se podle sympatií k EU dělí do šesti skupin

Evropská unie se v posledních letech stala pro českou společnost štěpivým tématem. Stává se postupně symbolem toho, jak Česká republika uspěla či neuspěla v procesu globalizace. Jedním z hlavních zjištění průzkumu analytického ústavu STEM je, že se česká společnost nedělí jenom na dvě skupiny – protiunijní a prounijní – ale pozorujeme šest dílčích skupin podle míry podpory EU a jejích politik. Dvě pětiny občanů jsou s různou intenzitou prounijní. Další dvě pětiny jsou protiunijní a jedna pětina české společnosti má z EU smíšené dojmy. Zjištění vyplývají z průzkumu analytického ústavu STEM pro Český rozhlas s názvem „Rozděleni Evropou“.

Vychází kniha Martina Buchtíka Různá vyprávění o jedné společnosti

Vychází kniha ředitele STEM Martina Buchtíka Různá vyprávění o jedné společnosti, která se soustředí na v České republice dominantní vyprávění o rozdělené společnosti a jeho pozadí. Publikace vznikla za podpory Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice a Masarykovy demokratické akademie. 

Třicet let pravidelného výzkumu postojů a názorů české veřejnosti

STEM byl první nezávislou československou společností, která v roce 1990 prováděla sociologické výzkumy s vlastní tazatelskou sítí. Zprvu STEM pracoval na velkých akademických i mezinárodních projektech. Po rozpadu Československa však výzkumný tým pochopil potřebu solidní zpětné vazby k proměnám společnosti, která by posilovala kultivaci veřejné debaty.

Štěpící linie v české společnosti

Kvantitativní výzkum STEM pro Friedrich-Ebert-Stiftung, Masarykovu demokratickou akademii a Aktualne.cz s finanční podporou České spořitelny rozpracovává téma štěpících linií a otázku toho, co českou společnost rozděluje, tedy témata, kterým se STEM již dříve věnoval (především projekty „Rozděleni svobodou“, „Jedna společnost, různé světy“).