Evropská unie se stala pro Čechy symbolem (ne)úspěchu ČR při globalizaci. Veřejnost se podle sympatií k EU dělí do šesti skupin

Evropská unie se v posledních letech stala pro českou společnost štěpivým tématem. Stává se postupně symbolem toho, jak Česká republika uspěla či neuspěla v procesu globalizace. Jedním z hlavních zjištění průzkumu analytického ústavu STEM je, že se česká společnost nedělí jenom na dvě skupiny – protiunijní a prounijní – ale pozorujeme šest dílčích skupin podle míry podpory EU a jejích politik. Dvě pětiny občanů jsou s různou intenzitou prounijní. Další dvě pětiny jsou protiunijní a jedna pětina české společnosti má z EU smíšené dojmy. Zjištění vyplývají z průzkumu analytického ústavu STEM pro Český rozhlas s názvem „Rozděleni Evropou“.

Souhrnný pohled na rok 2023: nespokojenost s vývojem společnosti přetrvává

Rok 2023 považuje za úspěšný z osobního hlediska nadpoloviční většina (62 %) české veřejnosti. Ze společenského hlediska je bilance loňského roku méně příznivá – více než čtyři pětiny obyvatel ČR nepovažují rok 2023 za úspěšný ani z hlediska rozvoje celé společnosti, ani z hlediska zajištění větší spravedlnosti. Ze soukromého hlediska považují rok 2023 za úspěšný výrazně častěji lidé s vyšším vzděláním či vyššími příjmy. U hodnocení celospolečenského vývoje však vliv těchto faktorů slábne a žádná socio-ekonomická skupina není s rozvojem české společnosti v roce 2023 většinově spokojena. Kateřina Duspivová, analytička STEM, dodává: „Rok 2023 se nesl u většiny Čechů a Češek ve znamení obav, nejistoty a únavy. Tyto pocity se zároveň plynule přelévají do nového roku – roku 2024 se obává 57 % obyvatel, s nadějí ho vyhlíží 43 % osob.“

Podle české veřejnosti by se legislativa upravující držení zbraní měla výrazně zpřísnit

Podle české veřejnosti by se legislativa upravující držení zbraní měla výrazně zpřísnit, podle aktuálního výzkumu STEM zastává tento názor 54 % Čechů. „Důležité je však rozlišovat, co si lidé pod výrazným zpřísněním představují. Nejde o úplný zákaz držení zbraní, protože proti němu se vyslovilo 70 % dotázaných. Naopak bezmála 81 % veřejnosti by podpořilo častější lékařské prohlídky pro držitele zbraní, a to včetně povinných psychotestů. Dále by 72 % dotázaných souhlasilo s omezením počtu zbraní, které může jeden člověk vlastnit, a 64 % by souhlasilo s omezením počtu kusů munice pro soukromé účely,“ upřesňuje analytik STEM Jiří Táborský.

Vychází kniha Martina Buchtíka Různá vyprávění o jedné společnosti

Vychází kniha ředitele STEM Martina Buchtíka Různá vyprávění o jedné společnosti, která se soustředí na v České republice dominantní vyprávění o rozdělené společnosti a jeho pozadí. Publikace vznikla za podpory Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice a Masarykovy demokratické akademie. 

Česká společnost je rozpolcená na tématu podpory ukrajinských uprchlíků. Vnímání Ruska jako hlavního viníka války neklesá.

Dvě třetiny české společnosti nadále považují za jednoznačného viníka války Rusko. Podpora Ukrajině ve válečném střetu je ale vlažná, většina veřejnosti by si přála, aby Česká republika usilovala o co nejrychlejší konec války, i kdyby to znamenalo, že Ukrajina ztratí některá Ruskem okupovaná území. Ukrajinští uprchlíci jsou pro českou veřejnost štěpivým tématem. Jejich další setrvávání u nás podporuje asi polovina veřejnosti (51 %), zatímco druhá polovina je proti. Podpora ukrajinských uprchlíků v čase příliš neklesá, ale vyostřují se postoje části těch, kteří jsou proti uprchlíkům.

Volební tendence české veřejnosti – září 2023

Výzkumný ústav STEM připravil další analýzu volebních tendencí české veřejnosti včetně předvolebního modelu. Zářijový výzkum proběhl na souboru 1123 dotázaných.
Analýza poukazuje na velikost a význam skupiny nerozhodnutých voličů pro výsledek voleb, a tím též při konstrukci modelu. Volební model pak potvrzuje dominantní roli hnutí ANO na české politické scéně. Podpora vládních stran v součtu od voleb postupně pomalu klesá, v polovině volebního období však nejde o výjimečný jev. Stabilní zůstává podpora ODS a Pirátské strany. Podpora TOP 09 i KDU-ČSL se stále pohybuje kolem pětiprocentní hranice.

Výzkum se z velké většiny uskutečnil před nedělní (17. 9.) demonstrací proti vládě.