Srovnání připravenosti ČR na vstup do EU s Polskem a Maďarskem

Tři čtvrtiny občanů se domnívají, že ČR je na tom v přípravě na vstup do EU lépe nebo stejně jako Polsko. Nejvíce lidí zastává názor, že náš stát je v přípravě _x000B_na integraci na stejné úrovni jako Maďarsko. Nejvíce občanů soudí, že přípravy všech tří zkoumaných kandidátských zemí na vstup do EU jsou zhruba vyrovnané. (Pokračování textu…)

Vztah států EU k naší zemi

Dvoutřetinová většina veřejnosti si myslí, že země EU opravdu chtějí, abychom se i my stali členy EU. Podíl občanů, kteří se domnívají, že státy Evropské unie chtějí, abychom se stali členy EU, se v porovnání _x000B_s předešlými výzkumy výrazně zvýšil. (Pokračování textu…)