Hospodářská situace státu

Společnost STEM ve svých výzkumech dlouhodobě sleduje názory obyvatel na současnou hospodářskou situaci a na budoucí ekonomický vývoj naší země. Nejinak tomu bylo na počátku ledna 2007. Z výsledků výzkumu vyplývá, že úvahy o dalším ekonomickém vývoji vyvolávají v lidech spíše pocity nejistoty. Budoucího vývoje naší ekonomiky se obávají tři pětiny občanů, výrazné obavy přitom má bezmála pětina veřejnosti. Nezanedbatelných 40 % veřejnosti však obavy z budoucího vývoje národního hospodářství nemá. (Pokračování textu…)

Čeští dopravci jsou na zavádění mýtného systému dobře připraveni

Výsledky internetové ankety STEM uskutečněné v první polovině měsíce prosince dokládají, že informovanost českých dopravních firem o zavádění systému elektronického mýtného v ČR je na výborné úrovni. Všichni účastníci ankety vědí, že se má od prvního ledna začít na tuzemských dálnicích a rychlostních komunikacích vybírat mýtné. O plánovaném rozšíření zpoplatněných komunikací o silnice první třídy od druhé poloviny příštího roku ví také výrazná většina respondentů. Nepřekvapí, že informovanost dopravců je zřetelně vyšší, než znalosti dospělé české populace (především v otázce zavedení mýtného na silnice 1. třídy od 1. 7. 2007) Výsledky internetové ankety STEM uskutečněné v první polovině…

Názory na přijetí eura

Jedním z problémů, o nichž se v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii v poslední době stále diskutuje, je přijetí společné evropské měny, eura, v naší zemi. Podle původních představ měla Česká republika splnit kritéria Unie a přijmout euro v roce 2010, v současnosti je však tento termín silně zpochybňován, ba je označován za nereálný. (Pokračování textu…)

Přestože důvěra v perspektivu naší ekonomiky vzrostla, velké pochybnosti přetrvávají

Jedním z velmi důležitých ukazatelů názorů obyvatel na stav ekonomiky jsou očekávání spojená s jejím dalším vývojem. V tomto pohledu do budoucna je česká veřejnost stále hodně skeptická. Velká většina lidí se v současné době domnívá, že rozvojový potenciál naší ekonomiky je nízký a ekonomika bude v nejbližších dvanácti měsících buď stagnovat (nejčastější názor) nebo dokonce upadat. (Pokračování textu…)

Růst české ekonomiky lidé příliš nepociťují

V poslední době se často hovoří o nebývalém oživení naší ekonomiky. Co si o posledním vývoji ekonomické situace naší země myslí veřejnost, zjišťoval STEM v březnu letošního roku. Výsledky mohou na první pohled působit poněkud překvapivě. Je z nich zřejmé, že většina veřejnosti uspokojenost politiků i ekonomů z aktuálního vývoje v ekonomické oblasti nesdílí, naopak je přesvědčena, že v porovnání se situací před dvanácti měsíci se stav naší ekonomiky nezměnil nebo dokonce zhoršil. (Pokračování textu…)

Kritéria hodnocení hospodářského vývoje ČR

Hodnocení hospodářského vývoje ČR vyvolává časté spory mezi našimi čelními politiky. Přikládají argumentům hodnocení hospodářského vývoje očekávaný význam také jejich voliči? Nedávný výzkum STEM proto zjišťoval názory veřejnosti na důležitost nejčastěji uváděných kritérií hodnocení hospodářského vývoje naší země. (Pokračování textu…)

Očekávání od dalšího ekonomického vývoje jsou spíše pesimistická

Z výsledků výzkumu vyplývá, že úvahy o dalším ekonomickém vývoji vyvolávají v lidech pocit nejistoty. Budoucího ekonomického vývoje se v současnosti obávají tři čtvrtiny veřejnosti. Z dlouhodobého perspektivy se zdá, že optimistická očekávání vzhledem k ekonomickému vývoji z konce devadesátých let pomalu ustupují a od počátku roku 2003 posiluje pesimistické naladění. (Pokračování textu…)