Důvěra prezidentovi republiky a předsedovi vlády

Premiér přechodné vlády Jan Fischer začal podle mínění lidí dobře. Důvěřuje mu 61 % lidí a výrazně převažuje i názor, že bude dobrým premiérem. Naproti tomu důvěra v prezidenta Václava Klause se – zřejmě v důsledku sporů kolem ratifikace Lisabonské smlouvy – snížila na nejnižší úroveň od jeho nástupu do funkce v roce 2003.

Hodnocení práce vlády, parlamentu a prezidenta republiky

S vnitropolitickou situací je v současné době spokojeno pouze 10 % občanů, práci parlamentu hodnotí jako dobrou bezmála pětina lidí (19 %) a práci vlády oceňuje kladně téměř čtvrtina voličů (24 %). Pozitivní hodnocení současné politické situace a dvou zmíněných institucí zaznamenalo, v porovnání s minulým měsícem, dramatický pokles.

Současné politické špičky jsou schopnější a lépe odborně vybavené než jejich komunističtí předchůdci

Názor, že současní vedoucí politici jsou na vyšší odborné úrovni a schopnější než čelní komunističtí funkcionáři, zastává 56 % občanů. Podle tří čtvrtin občanů (75 %) však nejsou dnešní čelní politici čestnější a poctivější, a ještě o něco více je občanů (82 %), kteří se nedomnívají, že mají méně výhod, než měli politici před rokem 1989.

Přesuny voličů stran od roku 2006

Po dvou třetinách volebního období zůstalo takřka beze ztrát voličstvo komunistů a sociální demokracie. ODS ztratila skoro čtvrtinu svých voličů z června 2006 a Strana zelených polovinu. Porovnáme-li aktuální výsledky se situací před půl rokem, pak je vidět částečná regenerace KDU-ČSL, a naopak pokračující rozklad voličstva Strany zelených. INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 1/2009 V ROCE 2006 VOLILI ZELENÉ.

Trvání koaliční vlády

Polovina občanů (51 %) věří, že současná vládní koalice vydrží po celé volební období, a to i přes její personální problémy, spory a snahy opozice o její odvolání. Druhá polovina lidí (49 %) se domnívá, že koaliční vláda do konce svého funkčního období nevydrží. Názor na perspektivy vlády je ovlivňován zejména stranickými sympatiemi a materiálním zázemím lidí.

Pevnost naší demokracie a její záruky

Necelá polovina občanů (48 %) se domnívá, že parlamentní volby jim umožňují ovlivnit rozhodování o vývoji země a o něco méně lidí (45 %) spatřuje záruku demokratické politiky v našich současných politických stranách. Dvě třetiny občanů (66 %) stále pokládají naši demokracii za křehkou. Skeptické názory na volby a politické strany jako záruky demokracie sdílejí spíše lidé levicově orientovaní, především stoupenci KSČM.

Bohatství a způsoby jeho dosahování

Pouze třetina Čechů (35 %) pokládá bohatství za něco nesprávného. Mladší lidé, lidé s vyšším vzděláním a kvalifikací, studenti, podnikatelé a živnostníci si naopak myslí, že skutečně schopní lidé by měli mít možnost zbohatnout. V reálném životě však tuto možnost spatřuje jen 45 % lidí. Naprostá většina lidí (81 %) je přesvědčena, že bohatství se u nás dnes získává převážně nepoctivým způsobem.

Ohlédnutí za 19 lety

Od listopadu 1989 uplynulo 19 let. Při pohledu zpět má polovina Čechů (52 %) „smíšené pocity“ a mezi zbylými jsou hlasy uspokojení a nespokojenosti rozděleny takřka přesně napůl. Z dlouhodobého pohledu je tento vyrovnaný stav tím nejlepším vysvědčením, které veřejnost polistopadovému vývoji v tomto hodnocení od roku 1997 vystavila. INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 12/2008 OHLÉDNUTÍ ZA 19 LETY: NEBYLO TO ZAS TAK ŠPATNÉ.