Důvody, které vedou k nerozhodnosti voličů a k neúčasti ve volbách

Lidé, kteří aktuálně nevědí, koho by volili, nebo účast ve volbách odmítají, jsou zklamáni politikou a chováním politiků. Jejich negativní hodnocení současné politické situace je naprosto jednoznačné. Značná část těchto lidí ovšem na politiku a na volby nerezignuje úplně. Přibližně třetině (35 %) z nich není politika zcela lhostejná, a zároveň účast ve volbách zásadně nevylučují. Číst dále


Motivy volby u voličů hlavních politických stran

Příznivci pravicových stran ODS a TOP 09 jako hlavní důvod své volby uvádějí nejčastěji strategii do budoucna úsilí o reformy, stoupenci KSČM vyzdvihují schopnost strany naslouchat lidem a zachovávat klid, řád, tradice. Mezi stoupenci ČSSD jsou důvody vyvážené – uvádějí skoro stejně často důvěryhodné představitele, schopnost naslouchat lidem a strategii do budoucna. Číst dále


Spokojenost s politickou situací

Míra spokojenosti se současnou politickou situací i nadále klesá a v posledním šetření dosahuje 11 %. Spokojenost veřejnosti s politickou situací souvisí se spokojeností občanů s tím, jak politici vyřešili nedávnou vládní krizí – se vzniklým řešením je spokojeno 20 % obyvatel ČR. Výrazně pokleslo i přesvědčení, že současné politické strany zaručují demokratickou politiku, a to na zatím nejnižší zaznamenanou úroveň – na 30 %. Podíl lidí, kteří se podle svého soudu vyznají v současném politickém dění, je stabilní. Číst dále


Důvěra občanů v premiéra a členy vlády a očekávání od vlády

Premiér Petr Nečas má důvěru 28 % občanů, členům vlády důvěřuje 18 %. V obou případech jde o pokles o 14 procentních bodů od loňského prosince. Necelá polovina lidí (44 %) nyní předpokládá, že vláda prosadí zásadní reformy, o něco méně (40 %) je těch, kteří očekávají, že vláda vydrží až do řádného termínu dalších voleb v roce 2014. Jen zhruba čtvrtina občanů (26 %) si myslí, že Nečasova vláda přinese prospěch naší zemi. Číst dále


Jak veřejnost hodnotí komunikaci reforem Nečasovy vlády

Popis a vysvětlení reformních záměrů v médiích hodnotí občané převážně negativně. V hodnocení mediální komunikace jednotlivých oblastí reforem nejsou velké rozdíly. Relativně nejlépe veřejnost hodnotí informace o financování zdravotnictví a poplatcích a o důchodovém systému, nejhůře komunikaci opatření proti korupci. Způsob, jakým o reformách informuje vláda, je celkově hodnocen dosti kriticky. Zejména se to týká koncepčnosti opatření a provázanosti reformních kroků, dále otevřenosti komunikace o dopadech reforem. Číst dále


Jakým směrem se vyvíjí situace v ČR?

Téměř polovina lidí (48 %) se na počátku dubna domnívala, že se situace v naší zemi vyvíjí nesprávným směrem. Opačný názor uvedlo 16 % osob, zbylá zhruba třetina lidí (36 %) si vybrala variantu „nesměřuje nikam“. Srovnatelně silné rozčarování dávala veřejnost najevo v minulosti jen výjimečně. Převahu odpovědí „správným směrem“ nad „nesprávným směrem“ registrujeme nyní již jen u příznivců ODS. Číst dále


Stranické preference – březen 2011

Březnový obraz preferencí zračí jisté rozpaky naší veřejnosti. Roste podíl lidí, kteří si dnes neumějí vybrat žádnou stranu. Strany vládní koalice mírně ztrácejí, zjevný je pokles u Věcí veřejných, klesla i intenzita podpory TOP 09. ODS se v současné době opírá o své pevné jádro a je relativně stabilní. Na této situaci mírně získává levice. Podle mandátového modelu by současná vládní koalice ODS, TOP 09 a VV získala v březnu jen 89 mandátů. Číst dále


Spokojenost občanů s vnitropolitickou situací

Míra nespokojenosti s domácí politickou situací se blíží stavu před parlamentními volbami na jaře loňského roku. Podle průzkumu provedeného počátkem března je s naší současnou politickou situací spokojeno jen 14 % občanů, takřka výhradně stoupenců stran vládní koalice. V našem současném politickém dění se vyzná asi třetina lidí. Tato hodnota je vcelku stabilní a závisí především na vzdělání a celkovém rozhledu respondentů. Číst dále