Hodnocení prezidenta v květnu 2024

Nadpoloviční většina veřejnosti má důvěru v prezidenta Petra Pavla. I po více než roce v prezidentské funkci Petr Pavel naplňuje společenskou poptávku po změně způsobů výkonu prezidentského mandátu. „Veřejnost zejména oceňuje, že je Petr Pavel dobrým reprezentantem ČR v zahraničí, že přispěl k posílení vážnosti prezidentského úřadu a do vnitropolitického dění nezasahuje přílišnou měrou,“ uvádí analytička STEM Jitka Uhrová a dodává: „V těchto oblastech tedy Petr Pavel představuje kontrast k výkonu prezidentského mandátu jeho předchůdcem Milošem Zemanem.“

Volební tendence české veřejnosti – březen 2024

Výzkumný ústav STEM připravil další analýzu volebních tendencí české veřejnosti včetně předvolebního modelu. Březnový výzkum proběhl na souboru 1096 dotázaných.
Kdyby se nyní konaly volby, vyhrálo by s velkým náskokem hnutí ANO s dlouhodobě stabilním ziskem bezmála 33 procent hlasů. Na druhém místě by skončila Občanská demokratická strana (ODS), jejíž preference vzrostly oproti konci loňského roku o tři procentní body na aktuálních 14,5 procenta. Celkově strany vládní koalice od sněmovních voleb v součtu mírně ztratily, ale jejich voliči se nepřesouvají k jiným uskupením. Naopak nejméně přijatelnou stranou je nyní KSČM, u níž 67 % voličů uvedlo, že by ji určitě nevolili.

Speciál analytického ústavu STEM ve Zprávě o stavu české demokracie 2023

Česká společnost vykazuje vysokou nespokojenost se směřováním věcí veřejných, ale není radikalizovaná, skládá se převážně ze spokojených domácností a z ekonomického hlediska hledí do budoucna spíše s opatrným optimismem. Je málo pravděpodobné, že by se nálady veřejnosti v této situaci mohly stát bezprostředním ohrožením demokracie u nás, nicméně tyto nálady mohou vést ke ztrátě zájmu o věci veřejné a k apatii.

Podle české veřejnosti by se legislativa upravující držení zbraní měla výrazně zpřísnit

Podle české veřejnosti by se legislativa upravující držení zbraní měla výrazně zpřísnit, podle aktuálního výzkumu STEM zastává tento názor 54 % Čechů. „Důležité je však rozlišovat, co si lidé pod výrazným zpřísněním představují. Nejde o úplný zákaz držení zbraní, protože proti němu se vyslovilo 70 % dotázaných. Naopak bezmála 81 % veřejnosti by podpořilo častější lékařské prohlídky pro držitele zbraní, a to včetně povinných psychotestů. Dále by 72 % dotázaných souhlasilo s omezením počtu zbraní, které může jeden člověk vlastnit, a 64 % by souhlasilo s omezením počtu kusů munice pro soukromé účely,“ upřesňuje analytik STEM Jiří Táborský.

Třicet let pravidelného výzkumu postojů a názorů české veřejnosti

STEM byl první nezávislou československou společností, která v roce 1990 prováděla sociologické výzkumy s vlastní tazatelskou sítí. Zprvu STEM pracoval na velkých akademických i mezinárodních projektech. Po rozpadu Československa však výzkumný tým pochopil potřebu solidní zpětné vazby k proměnám společnosti, která by posilovala kultivaci veřejné debaty.

Hodnocení prezidenta

Většina veřejnosti v současné době vnímá prezidenta Petra Pavla jako důvěryhodného politika. V úvodu svého mandátu Pavel zvládá naplňovat společenskou poptávku po změně způsobů výkonu funkce prezidenta. Jeho hodnocení je v mnoha ohledech v kontrastu s hodnocením druhého prezidentského období Miloše Zemana. Veřejnost zejména oceňuje, že je Petr Pavel dobrým reprezentantem ČR v zahraničí a že přispěl k posílení vážnosti prezidentského úřadu.

Volební tendence české veřejnosti – květen 2023

Výzkumný ústav STEM připravil další analýzu volebních tendencí české veřejnosti včetně předvolebního modelu. Květnový výzkum proběhl na souboru 1141 dotázaných.Analýza poukazuje na velikost a význam skupiny nerozhodnutých voličů pro výsledek voleb, a tím též při konstrukci modelu. Volební model pak potvrzuje dominantní roli hnutí ANO na české politické scéně.

Forecasteři z projektu FORPOL ve spolupráci se STEM dokázali úspěšně predikovat vývoj nálad ve společnosti

Přes 50 forecasterů z projektu FORPOL think-tanku České priority, z. ú., ve spolupráci s analytickým ústavem STEM, z. ú., na konci roku 2022 (tedy s asi 3měsíčním předstihem) predikovalo výsledky nedávného březnového šetření STEM. Forecasteři se konkrétně zaměřili na otázky pocitu ohrožení ČR, důvěry mezi lidmi a příjmů domácností. “My sami občas děláme predikce vývoje nálad společnosti na několik měsíců dopředu pro různé partnery.