Naše zjištění
4. 6. 2004

Byla ČR na vstup do EU dobře připravena?

V předvečer vstupu do EU převládal u české veřejnosti spíše skeptický postoj k připravenosti našeho vstupu do evropských struktur. Informace z tiskové konference STEM Byla ČR na vstup do EU dobře připravena? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel starších 18 let
ve dnech 2. – 10. března 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Informace z tiskové konference STEM

Byla ČR na vstup do EU dobře připravena?

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel starších 18 let
ve dnech 2. – 10. března 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1824 občanů ČR.

Otázkám připravenosti České republiky na vstup do Evropské věnoval STEM dlouhodobou výzkumnou pozornost. Výsledky posledního šetření STEM na dané téma ukázaly, že u české veřejnosti převládal v předvečer vstupu do EU spíše skeptický postoj k připravenosti našeho vstupu do evropských struktur. Více než dvě třetiny obyvatel (69 %) se nedomnívaly, že jsme na vstup do EU dobře připraveni. Na druhou stranu názor občanů na náš přínos pro Evropskou unii se ukázal jako celkově optimističtější než na naši připravenost. Přibližně polovina Čechů (52 %) mínila, že vstup České republiky bude pro Evropskou unii přínosem.

 

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Otázka připravenosti vstupu ČR do EU se ve výzkumech STEM kontinuálně opakovala.
Pohled na dlouhodobý vývoj názorů na dobrou připravenost naší země na vstup do EU ukazuje, že od září roku 2003, tedy v době po referendu, míra přesvědčení o naší připravenosti klesala. V březnovém šetření letošního roku, realizovaném v době těsně před naším začleněním do evropského společenství, se dokonce přiblížila nejnižším hodnotám zaznamenaným v roce 1999.

 Pramen: STEM, Trendy 1996-2004

Bližší pohled na data ukazuje, že nejvíce skeptický postoj ohledně dosavadní připravenosti ČR projevili lidé s výučním listem, důchodci, lidé řadící se do nižší a dolní společenské vrstvy
a rovněž lidé ze špatně zajištěných domácností. Oproti tomu respondenti, kteří se zařazují
do vyšší střední třídy, lidé solidně zajištění a studenti o připravenosti ČR pochybovali méně často. Menší pochybnosti o připravenosti naší země měli rovněž lidé spokojenější se současnou situací a dostatečně materiálně zajištění.

Politická orientace občanů je dalším z faktorů, který významně ovlivnil názor na připravenost ČR na vstup do EU. Negativní postoje byly bližší lidem, kteří v politickém spektru směřují spíše nalevo od středu, pozitivní byl naopak postoj pravicově orientovaných občanů. Jsou to především stoupenci KSČM, kteří byli významně kritičtější k naší připravenosti vstupu do EU ( 13 % ). Na druhou stranu zastánci KDU-ČSL, ČSSD i ODS viděli připravenost ČR na vstup do EU v pozitivnějším světle, přitom nejpříznivější hodnocení přicházelo
od stoupenců KDU-ČSL (48 %).

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
Evropská unie