Naše zjištění
11. 2. 2014

Bilanční hodnocení roku 2013

Dvoutřetinová většina českých občanů (67 %) uvádí, že je v současné době spokojena se svým životem. Z vlastního pohledu hodnotí rok 2013 jako úspěšný 55 % lidí. Přitom strach, obavy, nejistota, bezmocnost, neklid či vztek jsou převládající pocity z loňského roku takřka u poloviny (47%) lidí.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2014

VYDÁNO DNE 11. 2. 2014

ROK 2013 BYL ÚSPĚŠNÝ PRO VÍCE NEŽ POLOVINU OBYVATEL ČR. ÚSPĚCH V ROZVOJI SPOLEČNOSTI ROK 2013 PODLE VĚTŠINY NEPŘINESL, HODNOCENÍ JE VŠAK PŘECE JEN LEPŠÍ NEŽ ROKU 2012.

Dvoutřetinová většina českých občanů (67 %) uvádí, že je v současné době spokojena se svým životem. Z vlastního pohledu hodnotí rok 2013 jako úspěšný 55 % lidí. Přitom strach, obavy, nejistota, bezmocnost, neklid či vztek jsou převládající pocity z loňského roku takřka u poloviny (47%) lidí. Naopak pozitivní pocity jako vyrovnanost, vše jde tak, jak má, všechno se daří či štěstí, převládají při hodnocení loňského roku u přibližně třetiny (35 %) lidí. Za rok, který přinesl úspěch v rozvoji společnosti a více spravedlnosti, rok 2013 považuje pouze necelá čtvrtina (23 %) obyvatel. Oproti hodnocení roku 2012 je přesto patrné mírné zlepšení názorů na vývoj ve společnosti.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 11. až 18. ledna 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1023 respondentů.

Na počátku nového roku lidé obvykle bilancují. Již dvacet let se tedy STEM pravidelně v lednovém průzkumu ptá lidí, jak jsou celkově spokojeni se svým životem a jak hodnotí uplynulý rok z osobního hlediska i z hlediska stavu české společnosti.

Při hodnocení loňského roku lidé podobně jako v minulých letech vybírali především mezi negativními pocity. Téměř polovina občanů (47 %) cítí při pohledu zpět na rok 2013 obavy, nejistotu, bezmoc, neklid nebo vztek. K pozitivním pocitům se přihlašuje více než třetina občanů (35 %), tito lidé mají dojem, že vše jde tak, jak má, mají pocit vyrovnanosti či štěstí. Necelá pětina (18 %) cítí únavu nebo nudu. V porovnání s hodnocením roku 2012 má při bilanci roku 2013 méně lidí pocit strachu, obav či nejistoty (snížení o 5 procentních bodů).

„Jaké máte převládající pocity z minulého roku?“

Pramen: STEM, Trendy 2013/1, 2014/1

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
hodnocení společnosti, hodnocení uplynulého roku, pocit