Naše zjištění
27. 1. 2015

Bilance roku 2014

Tříčtvrtinová většina českých občanů (76 %) uvádí, že je v současné době spokojena se svým životem. Z vlastního pohledu hodnotí rok 2014 jako úspěšný dvě třetiny lidí (64 %). Převládající pocity z loňského roku jsou takřka u poloviny lidí (45 %) pozitivní (vše jde, jak má, vyrovnanost, vše se daří, štěstí).

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2015

VYDÁNO DNE 27. 1. 2015

ROK 2014 BYL ÚSPĚŠNÝ PRO DVĚ TŘETINY OBČANŮ, PŘI HODNOCENÍ LOŇSKÉHO ROKU VZROSTL PODÍL POZITIVNÍCH POCITŮ.

 

Tříčtvrtinová většina českých občanů (76 %) uvádí, že je v současné době spokojena se svým životem. Z vlastního pohledu hodnotí rok 2014 jako úspěšný dvě třetiny lidí (64 %). Převládající pocity z loňského roku jsou takřka u poloviny lidí (45 %) pozitivní (vše jde, jak má, vyrovnanost, vše se daří, štěstí). Naopak negativní pocity jako obavy, neklid, bezmocnost či vztek, převládají při hodnocení loňského roku u přibližně dvou pětin lidí (38 %). Zhruba pětina lidí (17 %) má z loňského roku pocit únavy nebo nudy.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 6. až 16. ledna 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1081 respondentů.

Na počátku nového roku lidé obvykle bilancují. STEM se déle než dvacet let pravidelně v lednovém průzkumu lidí ptá, jak jsou celkově spokojeni se svým životem a jak hodnotí uplynulý rok z osobního hlediska i z hlediska stavu české společnosti.

V současné době je se svým životem spokojena tříčtvrtinová většina občanů (76 %). Při bilančním pohledu na rok 2014 považuje tento rok za osobní úspěch dvoutřetinová většina lidí (64 %). Od pozitivně laděného osobního hodnocení se ale výrazněji odlišuje hodnocení stavu společnosti. Jen dvě pětiny lidí (42 %) se domnívají, že rok 2014 přinesl úspěch v rozvoji naší společnosti, a zhruba každý třetí (30 %) si myslí, že změny v naší společnosti přinesly za poslední rok více spravedlnosti.

Spokojenost se životem a hodnocení uplynulého roku (2014)

Pramen: STEM, Trendy 1/2015, 1081 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
hodnocení uplynulého roku, spravedlnost, úspěch společnosti