Naše zjištění
6. 3. 2009

Bezpečnostní spolupráce ČR se zeměmi EU a s USA, vč. názoru na výstavbu amerického radaru u nás

Tři čtvrtiny lidí (74 %) tvrdí, že pro zajištění naší vnější bezpečnosti je společná bezpečnostní politika zemí Evropské unie důležitější než spolupráce s Američany, asi čtvrtina (28 %) naopak uvedla, že pro naši obranyschopnost je důležitější spolupráce se Spojenými státy. Názory na to, kdo má být hlavní zárukou naší bezpečnosti, souvisejí s postojem k umístění amerického radarového zařízení u nás.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 2/2009

NA ČEM BY MĚLA BÝT ZALOŽENA NAŠE BEZPEČNOST?

SPÍŠE NA SPOLEČNÉ POLITICE EU NEŽ NA SPOLUPRÁCI S USA.

Tři čtvrtiny lidí (74 %) tvrdí, že pro zajištění naší vnější bezpečnosti je společná bezpečnostní politika zemí Evropské unie důležitější než spolupráce s Američany, asi čtvrtina (28 %) naopak uvedla, že pro naši obranyschopnost je důležitější spolupráce se Spojenými státy.

Názory na to, kdo má být hlavní zárukou naší bezpečnosti, souvisejí s postojem k umístění amerického radarového zařízení u nás. Toto zařízení má mnohem častěji podporu těch, kteří staví na spolupráci s USA.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. ledna – 6. února 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1263 respondentů.

Bezpečnostní politika České republiky se dlouhodobě opírá o naše členství v NATO. Na koho bychom se však měli přednostně ve spolupráci zaměřit – na Spojené státy, anebo na země Evropské unie?

STEM položil občanům v únorovém průzkumu dvě otázky, které se svou logikou navzájem vylučují. Odpovědi lidí na obě ukázaly, že v otázkách bezpečnosti je nám bližší evropská košile než americký kabát.

"Považujete společnou bezpečnostní politiku zemí EU za důležitější pro zajištění vnější bezpečnosti naší země než bezpečnostní spolupráci s USA?"

Pramen: STEM, Trendy 2/2009, 1263 respondentů starších 18 let

"Myslíte si, že pro obranyschopnost naší země je důležitější spolupráce s USA
než se zeměmi Evropské unie?"

Pramen: STEM, Trendy 2/2009, 1263 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
bezpečnost, Evropská unie, USA