Naše zjištění
27. 4. 2007

Angličtina stále až na třetím místě

Více než 40 % našich občanů tvrdí, že se domluví německy, a zhruba stejný podíl ovládá ruštinu. Lidí, kteří se alespoň částečně domluví anglicky, je stále ještě méně – asi 30 % z dospělé populace. Alespoň dvěma světovými jazyky (němčina, angličtina, ruština, francouzština) se domluví skoro 40 % lidí, nejméně jedním z těchto jazyků aspoň částečně vládnou tři čtvrtiny dospělých občanů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2007

ANGLIČTINA STÁLE AŽ NA TŘETÍM MÍSTĚ

Více než 40 % našich občanů tvrdí, že se domluví německy, a zhruba stejný podíl ovládá ruštinu. Lidí, kteří se alespoň částečně domluví anglicky, je stále ještě méně – asi 30 % z dospělé populace. Alespoň dvěma světovými jazyky (němčina, angličtina, ruština, francouzština) se domluví skoro 40 % lidí, nejméně jedním z těchto jazyků aspoň částečně vládnou tři čtvrtiny dospělých občanů.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 10. dubna 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1191 respondentů.

Znalost cizích jazyků za uplynulých deset let u nás příliš nepokročila. Ubylo lidí, kteří o sobě tvrdí, že se domluví jazyky, jejichž výuka byla v určitém historickém období povinná a důkladná (německy se učila generace vyrůstající za protektorátu a rusky několik generací navštěvujících školy všech stupňů od 50. do 80. let minulého století), naopak jen velmi pozvolna přibývá osob, které jsou schopny se aspoň částečně domluvit anglicky. Je však třeba připomenout, že v průzkumu odpovídali pouze lidé starší 18 let, tedy nikoli z nastupující generace, u níž je znalost angličtiny již mnohem lepší.

     Pramen: STEM, Trendy 1997-2007, v průzkumech 97/09 a 99/11 z „jiných jazyků“ vyloučena slovenština

Závislost znalosti konkrétních světových jazyků na věku naznačuje další graf. Znalost ruštiny je velmi nízká ve skupině, která povinnou ruštinu ve školách už prakticky nezažila (tj. ve skupině do 29 let), naopak anglicky aspoň částečně umí z této skupiny skoro polovina lidí, zatímco z generace osob starších 60 let pouhých 6 %. Relativně na věku nezávislá a vysoká je znalost němčiny.

Pramen: STEM, Trendy 4/2007, 1191 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie