ANDREJ BABIŠ STÁLE NA ČELE ŽEBŘÍČKU POPULARITY

Andrej Babiš stále na čele žebříčku popularity

I přes mírné snížení podílu příznivých hodnocení zůstává i v prosinci ministr financí
A. Babiš nejlépe hodnoceným politikem. Dříve stabilně druhý premiér B. Sobotka se nyní
o druhé místo dělí s ministrem obrany M. Stropnickým, jehož hodnocení se oproti minulému výzkumu zlepšilo. Podobné zlepšení zjišťujeme také u ministra vnitra
M. Chovance. Zvýšení podílu příznivých názorů oproti zářijovému průzkumu pozorujeme ještě u T. Okamury, který se výrazně posunul vzhůru žebříčkem popularity. Žebříček popularity STEM opouští čestný předseda TOP 09 K. Schwarzenberg s třetinovou podporou veřejnosti.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3. až 11. prosince 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1014 respondentů.

Výzkum popularity STEM se již od roku 1993 zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády.

Politikem, kterého příznivě hodnotí nejvyšší podíl občanů, je podle průzkumu STEM v prosinci stále předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš, i když se u něho podíl příznivých názorů mírně snížil. Jedná se ovšem o změnu, která jeho vedoucí pozici neovlivňuje. Na druhém místě totožného hodnocení premiér Bohuslav Sobotka a ministr obrany Martin Stropnický. Jejich odstup od ministra financí je pouze pět procentních bodů. Zatímco u premiéra je hodnocení v letošním roce poměrně stabilní, u ministra obrany jde o významné posílení oproti předchozímu průzkumu. V podobné míře jako u Stropnického se také zlepšilo hodnocení ministra vnitra Milana Chovance. S výrazným odstupem za ním následuje na pátém místě ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v prosinci 2015

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 12/2015, 1014 respondentů

Zlepšené hodnocení ministra obrany M. Stropnického a ministra vnitra M. Chovance jako představitelů silových ministerstev naznačuje nejen zvýšenou pozornost, kterou veřejnost v současné době v souvislosti s uprchlickou krizí těmto resortům věnuje, ale patrně oceňuje i vystupování těchto ministrů.

Vyšší podíl příznivých názorů oproti září, a tedy i posun vzhůru žebříčkem popularity, zaznamenal předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie T. Okamura- Aktuálně na něj mají příznivý názor necelé dvě pětiny občanů, což je výrazně méně než v době jeho nejvyšší popularity počátkem roku 2014.

Mírné oslabení podílu příznivých názorů v porovnání se zářijovým průzkumem pozorujeme naopak u místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádka, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu J. Dienstbiera a prvního místopředsedy hnutí ANO
J. Faltýnka. U dosud stabilně hodnoceného Pavla Bělobrádka teprve další průzkum ukáže, zda jde o jednorázový výkyv, nebo o počátek trvalejšího poklesu příznivých hodnocení. V případě
Jiřího Dienstbiera pokračuje propad pozitivních hodnocení, zahájený na jaře letošního roku.

Hodnocení dalších členů koaliční vlády je poměrně stálé, bez výraznějších změn. Kromě již uvedených ministrů jsou relativně dobře hodnoceni i ministr dopravy D. Ťok, ministryně práce a sociálních věcí M. Marksová a ministr zemědělství M. Jurečka.

Poměrně vysoký podíl lidí stále nezná nové členy vlády K. Šlechtovou, K. Valachovou a
R. Pelikána, ale také R. Brabce a D. Hermana, kteří jsou ovšem ve vládě od počátku jejího funkčního období.

Podobně jako při hodnocení politiků vládních stran nejsou ani u politiků opozice patrné zásadní změny (kromě již zmíněného T. Okamury). Stabilní podíl občanů (čtvrtina, resp. necelá pětina) hodnotí příznivě předsedu KSČM V. Filipa a místopředsedu P. Kováčika. Více než pětina občanů příznivě hodnotí předsedu ODS P. Fialu a místopředsedy J. Zahradila a
E. Tošenovského. Rovněž beze změn je postavení nového předsedy TOP 09 M. Kalouska s popularitou na úrovni 14 %. Předsedu poslaneckého klubu Úsvit – Národní koalice M. Černocha hodnotí příznivě zhruba desetina dotázaných, téměř polovina dotázaných jej nezná.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (?)

Poř. Osobnost 2013 2014 2015 2015
I. III. V. IX. X.* I. III. V. X. I. III. V. IX. XII.+ XII.?
1 A. Babiš 40 47 59 62 66 71 72 64 59 64 61 2
2 B. Sobotka 48 42 47 45 47 56 56 51 56 63 54 58 56 56 2
3 M. Stropnický 54 55 57 55 52 51 50 56 4
4 M. Chovanec 24 24 28 37 41 46 39 42 46 53 14
5 L. Zaorálek 46 39 42 41 43 40 35 39 41 40 38 38 40 12
6 T. Okamura 46 49 58 52 48 49 46 30 33 29 37 3
7 D. Ťok 30 24 31 34 36 31
8 P. Bělobrádek 20 28 31 35 36 39 40 38 39 39 35 15
9 M. Marksová 21 32 31 31 31 33 34 35 28
10 M. Jurečka 24 24 24 31 33 31 33 32 32 31
11 K. Schwarzenberg 45 49 40 37 34 37 37 39 32 31 31 30 29 31 2
12 K. Šlechtová 28 28 28 30 30 41
13 J. Dienstbier 66 58 58 57 55 50 49 45 38 35 30 7
14 J. Faltýnek 31 31 34 33 32 35 29 35 29 38
15 J. Hamáček 29 28 28 29 28 40
16 S. Němeček 20 25 33 28 26 26 27 28 33
17 R. Brabec 21 22 23 26 25 23 24 26 27 45
18 V. Filip 31 25 30 33 31 33 29 31 31 31 26 27 27 27 14
19 R. Pelikán 19 20 25 26 42
20 J. Mládek 23 24 26 27 27 25 25 27 26 33
21 K. Valachová 24 24 48
22 P. Gazdík 22 24 25 26 25 25 26 23 22 23 23 33
23 E. Tošenovský 24 24 26 24 21 21 21 23 35
24 J. Zahradil 20 22 19 21 17 20 24 22 30
25 P. Fiala 20 23 23 23 19 22 22 19 16 18 22 21 27
26 D. Herman 16 16 17 19 21 17 19 20 21 43
27 P. Kováčik 26 21 22 24 21 19 19 19 18 35
28 M. Kalousek 12 13 17 14 16 14 16 14 15 13 13 14 14 3
29 M. Černoch 7 8 10 13 47

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.

Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

* říjnové šetření 2013 bylo zaměřeno na hodnocení celostátních lídrů stran a hnutí, které kandidovaly v předčasných volbách do PSP ČR

Pramen: STEM, Trendy 2013-2015