Naše zjištění
7. 6. 2004

Aktuální stranické preference ve volbách do Evropského parlamentu

Velkou neznámou voleb do Evropského parlamentu je volební účast. Při odhadované volební účasti 43% by zvítězila ODS, druhé místo patří KSČM, třetí ČSSD, čtvrté KDU-ČSL a páté kandidátce Nezávislých. Hranici volitelnosti do Evropského parlamentu by dále překročila kandidátka SNK sdružení nezávislých a Evropských demokratů.

Aktuální stranické preference ve volbách
do Evropského parlamentu

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel starších 18 let ve dnech
1.6. – 4.6. 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1200 občanů ČR.

Zjištění volebních preferencí do Evropského parlamentu jsme věnovali velmi podrobnou pozornost a snažili jsme se v maximální míře napodobit skutečnou dotazovací situaci. Respondentovi jsme položili otázku „Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu nebo sdružení byste ve volbách do Evropského parlamentu volil(a)? Jako pomůcku dostal respondent soubor 31 kartiček, na kterých byly napsány názvy volebních stran a seskupení i s prvými pěti lídry jednotlivých kandidátek. Úkolem respondenta bylo zvolit jednu kandidátku.

Velkou neznámou je volební účast. V době konání výzkumu se 60 % lidí vyjádřilo, že se voleb do EP hodlá účastnit. Svou účast či neúčast ale ještě zvažuje 36 % našich občanů. Občanů, kteří se hodlají zúčastnit voleb a jsou o své účasti zároveň pevně rozhodnuti, je 43 %. Předpokládáme, že těchto 43 % našich obyvatel se voleb do Evropského parlamentu skutečně zúčastní. Preference těchto 43 % pravděpodobných voličů tvoří základ naší prognózy.

První místo zaujímá ODS s 35,6 % stoupenci, druhé místo patří KSČM s 19,0 % zastánců, na třetím místě se umístila ČSSD s 10,0 %. Čtvrté místo by obsadila KDU-ČSL s 8,7 % potenciálních voličů a na pátém místě se umístila kandidátka NEZÁVISLÝCH s 8,1 % stoupenců. Pětiprocentní hranici volitelnosti do Evropského parlamentu by překonala ještě kandidátka SNK sdružení nezávislých a Evropských demokratů (5,5 %).

Přes tři procenta hlasů by získala kandidátka Strany zelených (3,3 %), více než jedno procento hlasů pak Unie liberálních demokratů (1,7 %) a Republikáni Miroslava Sládka (1,1 %). Ostatní strany by od voličů, kteří jsou ochotni se voleb do EP zúčastnit, obdržely méně než
1 % hlasů.

Z dosažených preferencí lze pak přibližně odhadovat zisk mandátů jednotlivých stran v Evropském parlamentu: ODS jedenáct mandátů, KSČM pět mandátů, ČSSD tři mandáty, KDU – ČSL dva mandáty, NEZÁVISLÍ dva mandáty, SNK – ED jeden mandát.

Pokud by volební účast byla vyšší, mohla by se do EP dostat i Strana Zelených (ODS by v takovém případě získala deset mandátů, ztratit by mohli i komunisté).

kliknutím na náhled obrázku otevřete nové okno s obrázkem v plné velikosti

Pramen: STEM, Volby do Evropského parlamentu, 1200 respondentů

1.6. – 4.6. 2004

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
Evropská unie, volby, volební preference