Naše zjištění
31. 3. 2009

Aktuální stav a vývoj hodnocení životní úrovně českých domácností

Čtvrtina (25 %) českých rodin si může dovolit i dražší nákupy, případně se vůbec nemusí omezovat. Na druhé straně 14 % rodin říká, že žije od výplaty k výplatě“. Dvě třetiny občanů považují svou domácnost za průměrně zajištěnou, velmi dobře a solidně zajištěných je však méně než špatně zajištěných a chudých.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 3/2009

DOPADY HOSPODÁŘSKÉ KRIZE ZATÍM NEPŘINÁŠEJÍ NÁRŮST POČTU DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍCÍCH „OD VÝPLATY K VÝPLATĚ“.

Čtvrtina (25 %) českých rodin si může dovolit i dražší nákupy, případně se vůbec nemusí omezovat. Na druhé straně 14 % rodin říká, že žije od výplaty k výplatě“. Dvě třetiny občanů považují svou domácnost za průměrně zajištěnou, velmi dobře a solidně  zajištěných je však méně než špatně zajištěných a chudých.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. března 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1276  respondentů.

Výsledky STEM ukazují, že vnímání vlastní finanční situace rodin se od 90. let příliš nemění. Stylem „od výplaty k výplatě“, kdy někdy nezbývá před výplatou ani na nákup jídla, žije, podle vlastních slov, asi každá sedmá domácnost (14 %). Největší část – více než polovina – tvrdí, že jejich rodina při běžných výdajích vychází dobře, ale nemůže uspořit na nákladnější věci. Necelá čtvrtina má možnost takových úspor, že si může dovolit i koupi nákladnějších předmětů, a 2 % uvádějí, že se díky životní úrovni rodiny nemusí omezovat. Časové srovnání vypovídá o tom, že před rokem 2002 došlo k přesunu části rodin do kategorie schopné uspořit i na nákladnější věci a loni byl zaznamenán jistý nárůst rodin žijících od výplaty k výplatě. Letos se na úkor domácností, které si mohou dovolit i nákladnější předměty, zvedlo procento těch, které zvládají jen běžné výdaje. Tento výsledek koresponduje s informací STEM (ze 26. 3. 2009) o mírně klesající tendenci schopnosti české populace spořit. Podstatné je ovšem i zjištění, že zatím neroste procento domácností žijících „od výplaty k výplatě“.

Situace v současné rodině

 

Pramen: STEM, Trendy 1995-2009

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace