Naše zjištění
12. 11. 2014

Aktuální hodnocení životní úrovně domácností

V současné době dvě třetiny občanů (68 %) považují aktuální životní úroveň své domácnosti za dobrou. Před rokem bylo zastoupení tohoto hodnocení situace domácnosti o jedenáct procent nižší. S životní úrovní své domácnosti jsou častěji spokojeni lidé s vyšším vzděláním a vyšším socioekonomickým statusem. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2014 VYDÁNO DNE 12. 11.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2014

VYDÁNO DNE 12. 11. 2014

MÁME STABILNÍ A VYSOKOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ

V současné době dvě třetiny občanů (68 %) považují aktuální životní úroveň své domácnosti za dobrou. Před rokem bylo zastoupení tohoto hodnocení situace domácnosti o jedenáct procent nižší. S životní úrovní své domácnosti jsou častěji spokojeni lidé s vyšším vzděláním a vyšším socioekonomickým statusem.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden v sérii TRENDY na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 13. až 20. října 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1049 respondentů.

Říjnový průzkum STEM v bloku otázek zaměřených na oblast ekonomiky a životní úrovně zjišťoval, jak v současné době lidé hodnotí životní úroveň své domácnosti. Více než dvě třetiny občanů považují současnou životní úroveň své domácnosti za dobrou (jednoznačně však převažují odpovědi, že je „spíše dobrá“).

„Celkově považujete současnou životní úroveň své domácnosti za:“

Pramen: STEM, Trendy 10/2014, 1049 respondentů

V říjnovém výzkumu STEM zaznamenal zvýšení optimismu české veřejnosti ve výhledech na budoucnost české ekonomiky. Patrná je rovněž příznivá změna v hodnocení současné životní úrovně vlastní domácnosti. V porovnání s průzkumu STEM uskutečněným přesně před rokem je nyní podíl lidí hodnotících situaci své domácnosti jako dobrou vyšší o 11 procentních bodů. Je to historické maximum v unikátní dvacetileté časové řadě STEM od roku 1994.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, hodnocení, životní úroveň