Analytický ústav STEM od roku 1990 sleduje a vyhodnocuje trendy, postoje a nálady, které utvářejí českou společnost.

Věříme, že demokratický stát potřebuje pro svůj rozvoj kvalitní zpětnou vazbu od občanů, odborníků a médií. Naším cílem je, aby veřejná politika v Česku vycházela z dat, faktů a názorů českých obyvatel.

Vybrané projekty

Výzkum pro Český rozhlas Rozděleni Evropou

Z exkluzivního výzkumu pro Český rozhlas vyplývá, že Evropská unie se v posledních letech stala pro českou společnost štěpivým tématem. Stává se postupně symbolem toho, jak Česká republika uspěla či neuspěla v procesu globalizace. Jedním z hlavních zjištění průzkumu analytického ústavu STEM je, že se česká společnost nedělí jenom na dvě skupiny – protiunijní a prounijní – ale pozorujeme šest dílčích skupin podle míry podpory EU a jejích politik.

Podcast o projektu
Výstupy ze studie

Různá vyprávění o jedné společnosti

Na základě řady datových analýz v knize Různá vyprávění o jedné společnosti Martin Buchtík ukazuje, v čem je vyprávění o rozdělené české společnosti pravdivé a kde se mýlí. Věnuje se vlivu současných fenoménů, jako jsou sociální sítě nebo zrychlující technologická změna, ale i důvodům, proč máme takové jednoznačné příběhy rádi a proč je potřebujeme. Kniha pojmenovává sedm do značné míry univerzálních aspektů, které velmi často stojí v pozadí jednotlivých dílčích vyprávění a konfliktů současné české společnosti. Schopnost jim porozumět pomůže rozlišit domnělé a skutečné obavy, rozdílnosti v každodenních vyprávěních, ale také pochopit krizi politiky.

Výzkum a publikace vznikly za podpory Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice a Masarykovy demokratické akademie. 

Česká (ne)transformace

„Mezi veřejností panuje shoda na tom, že klimatická změna probíhá a že bychom neměli otálet s jejím řešením. Samotný proces transformace k nízkouhlíkové energetice ale budí spíše obavy. Lidé se bojí zchudnutí a sociálních dopadů.” Tak by šlo co možná nejstručněji shrnout rozsáhlý výzkum, jehož výstupem není jen analytická zpráva, ale také příručka pro vedení společenského dialogu.

Segregace romských žáků ve speciálních školách

Analytický ústav STEM a výzkumná organizace PAQ Research realizovali pro MŠMT výzkum příčin vyššího podílu romských žáků vzdělávajících se ve speciálních školách. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak úspěšná byla desegregační opatření reagující na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní versus Česká republika. Výzkum kombinací kvalitativních a kvantitativních metod vedl mimo jiné k následujícím zjištěním: V posledních pěti letech nedošlo ke snížení podílu romských žáků ve speciálních třídách ani k jejich desegregaci v rámci běžných tříd a škol. Segregační tendence nacházejí podporu i v diagnostické praxi některých školských poradenských zařízení.

Kvalita života v obcích

STEM ve spolupráci s partnery z DATLAB vytvořil webovou aplikaci, která umožňuje vyhledat data o každé obci v ČR  a zhodnotit kvalitu života vzhledem k nejrůznějším kritériím. Databáze umožňuje například srovnat výdaje z obecních rozpočtů na hlavu mezi dvěma obcemi, porovnat počet osob, které se z obcí odstěhovaly, nebo se podívat, jaká je v obci odhadovaná vzdálenost k bankomatu. Databáze obsahuje mnoho desítek proměnných tříděných do 11 hlavních kategorií (např. Demografie, Zaměstnanost a práce, Životní prostředí a další). Na základě databáze jsme vypracovali typologii obcí v ČR, kterou si můžete prohlédnout v interaktivní mapě.

Ekonomická situace českých domácností

Ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika realizuje STEM dlouhodobý tracking finanční situace českých domácností. V polovině roku 2022 jsme zachytili dramatické zhoršení subjektivně vnímaného finančního zdraví domácností, když se index propadl na nejnižší hodnoty od roku 2014. Komplikovanou situaci českých domácností v čase energetické krize a rekordní inflace podtrhuje fakt, že oproti roku 2021 šlo o nejprudší meziroční propad indexu od roku 1993.

Tým STEM

Vedení STEM
ředitel
veřejné mínění, kvalita života, soudržnost, nerovnosti
ředitel výzkumu
občanský sektor, politická participace, metodologie
hlavní analytička
školství, veřejná správa, neziskové organizace
ředitel projektu
České zájmy v EU
Evropská unie, komunikace
zakladatel STEM a předseda správní rady
Analytický tým
analytička
trh práce, sociální podnikání
analytička
školství, ekonomika, trh práce, socioekonomická analýza
vedoucí mezinárodních výzkumů
mezinárodní výzkumy, komunikace
analytička
kvalita života, Evropská unie, bezpečnost a zahraniční politika
analytik
politické a předvolební výzkumy, veřejné mínění, metodologie
analytička projektu
České zájmy v EU
analytička projektu České zájmy v EU, Evropská unie, komunikace
analytik
politické strany, klimatická změna, zelená transformace
analytik
bezpečnost, obrana, politika
analytik
klimatická změna, zelená transformace, psychometrie
analytička
móda, školství, média

Kontakt

Martin Buchtík

ředitel

S dotazy pro média prosím kontaktujte ředitele STEM Martina Buchtíka či emailem naše analytiky a analytičky dle tematického zaměření (jmeno.prijmeni@stem.cz).