Rozcestník pro návštěvníka


Naše zjištění

Základem naší nabídky je bohatství poznatků o vývoji naší společnosti za posledních 25 let. Mnohé z těchto poznatků jsme publikovali v médiích a na webu a najdete je v sekci NAŠE ZJIŠTĚNÍ.

Tlačítko VSTUPTE Vás zavede k nejnovějším tiskovým zprávám. Pod sekcí “Naše zjištění“ na horní liště máte menu jednotlivých tematických celků. Vpravo je Vyhledávač libovolných textů, historicky řazený archiv a přehled vybraných klíčových slov. Vyhledávat můžete i podle klíčových slov a tagů za jednotlivými texty.

PROSÍM, VSTUPTE!


Máte slovo

STEM má k dispozici data, která se po více než dvacet let sbírala v pravidelných průzkumech. Je to jako pořídit políčka pro film, který sestavíme do jednoho celku a připravíme na promítnutí. Ptáme-li se, jak rozumět náladám společnosti nebo tomu, co lidé pokládají za důležité, může takový film být cenným nástrojem poznání.

Pochopit, v čem je dnes česká společnost svébytná a v čem se naopak zařazuje do evropského dění, je skutečná práce. A je to výzva pro všechny, kdo cítí veřejnou odpovědnost. Otázek je totiž více než dost.

Kam směřujeme? Kam chceme směřovat? V čem nás doba zneklidňuje? Jak se vyvíjí naše vnímání světa? Jak rychle jsme ochotni změnit názor? To vše vytváří mnoho otázek, které je třeba  pokládat. A hledat na ně odpovědi a poctivě interpretovat fakta.

K tomuto dílu bychom Vás rádi pozvali. Chceme Vám nabídnout údaje STEM. Máte vlastní poznatky a osobní zkušenosti, a tak budete mít při pohledu do naší polistopadové minulosti, do naší současnosti i budoucnosti jistě vlastní postřehy a  komentáře. A možná i výzkumné náměty do budoucnosti.

Těšíme se na Vaše příspěvky. Budeme je pečlivě zpracovávat a ty nejzajímavější zde uveřejníme.

PROSÍM, VSTUPTE!


Osvěta a kurzy

Ústav STEM chce bohatství sociologických poznatků za posledních 25 let otevřít široké veřejnosti. Nejde však jen o to otevřít archiv, do něhož si člověk běžně nenajde cestu.

My nabízíme aktivní pomoc, základní instruktáž i hlubší školení a osvojení dovedností v otázkách složitějších. Program školení a kurzů je velmi důležitou součástí činnosti Ústavu a bude úspěšný jedině tehdy, najde-li se pro něj okruh zvídavých lidí. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že

 • jedině informovaný občan kvalifikovaně rozhoduje  a koná.
 • Jedině sebevědomý občan se stává partnerem pro veřejné instituce.

S tímto cílem STEM zpřístupní data  veřejnosti a bude po dohodě zveřejňovat interpretace a závěry, k nimž zájemci o analytickou činnost budou docházet.

Kdo z řad široké veřejnosti budete mít zájem o spolupráci, ať již studenti, lidé spolkoví či senioři, s cílem se přiučit či prohloubit existující analytické znalosti a dovednosti, přihlaste se přiloženým formulářem.

Školení a kurzy máme v úmyslu v základní podobě poskytovat pouze za režijní náklady. Máme ale zájem o to výstupy z naší spolupráce po dohodě publikovat.

Chystáme čtyři školící a osvětové okruhy:

 1. Málo probádané období první poloviny devadesátých let.
 2. Dlouhodobé trendy vývoje základních ukazatelů v ČR
 3. Naše politické strany a kvalita demokracie
 4. My, Evropa a svět

Máte-li zájem, či chcete-li vědět více, vyplňte laskavě formulář. Termíny a přesnější podmínky stanovíme, budeme-li v daném termínu mít volnou kapacitu našeho přednáškového sálu a přihlásí-li se na daný okruh alespoň 8 zájemců.

PROSÍM, VSTUPTE!


Chci přispět

Neziskový ústav STEM je závislý na podpoře zakladatelů, donátorů a na příspěvcích veřejnosti. Snaží se oslovit všechny, kteří v naší společnosti chtějí působit proti lhostejnosti a informačnímu zpovrchnění. Projekt   chce pomoci vytvořit základnu pro vzdělávací, osvětové a komunikační činnosti, které bude veřejnosti poskytovat zdarma.

Podporu hledáme pro následující činnosti:

1. Vzdělávací a popularizační činnosti

 • Vysoké  školy – studentské praxe, podklady pro bakalářské a diplomové práce, podklady pro semináře
 • Sdělovací prostředky – kurzy na míru pro novináře, analytiky a  komentátory
 • Veřejné semináře a diskuse – semináře ke klíčovým tématům společnosti
 • Přehledy a semináře v angličtině

2. Vědecko-výzkumná činnost

 • Údržba a aktualizace časových řad, nové výzkumy rozvíjející sérii TRENDY
 • Zahraniční projekty a spolupráce se zahraničními výzkumnými institucemi
 • Řešení vědecko-výzkumných projektů, vědecké granty, vědecká spolupráce

Nemůžete-li podpořit kmenové činnosti STEM, můžete přispět i nepřímo. Například  tím, že si u nás objednáte výzkum či analýzy z naší nabídky ZDE.

Uvažujete-li o tom podpořit naše  aktivity, ozvěte se, prosím, na následujícím kontaktu.

PROSÍM, VSTUPTE!


Připravujeme

Na čem STEM v současné době pracuje? A co chystáme v nejbližším období?
 1. Z terénu se vrátil výzkum TRENDY 10/2016, který se uskutečnil bezprostředně po krajských a senátních volbách.
Z říjnového výzkumu jsme kromě obvyklých aktuálních stranických preferencí a popularity politických osobností publikovali zprávy zaměřené na hodnocení výsledků krajských voleb a také na postoje k jednotlivým volbám obecně. Viz Naše zjištění

 1. Připravujeme výzkum TRENDY 11/2016.
 1. STEM se začátkem listopadu zúčastnil konference „Česko, jak jsme na tom?“ pořádané institucemi Forbes a Aspen Institut. Připravujeme další projekty, jak v oblasti vzdělávání, tak ve výzkumu, podrobnosti včas zveřejníme. Stále platí, že zájemci o naše vzdělávací aktivity se mohou hlásit na odkazu Osvěta a kurzy.

Co nabízíme

Základem naší nabídky je bohatství poznatků o vývoji naší společnosti za posledních 25 let. Mnohé z těchto poznatků jsme publikovali v médiích a na webu a najdete je v sekci NAŠE ZJIŠTĚNÍ.

Kromě vyhledávání existující ch textů a dat mají zájemci možnost sami do dat nahlížet a s pomocí pracovníků STEM si zdarma analyzovat problémy, které je osobně zajímají či které potřebují pro různé nekomerční účely. Navštivte sekci OSVĚTA A KURZY.

Pořádáme semináře a výzkumné dílny k vybraným tematickým okruhům pro zapsané zájemce z řad široké veřejnosti. Kromě pevných cyklů zařazujeme i specializované analýzy podle zájmu našich příznivců. Rozpis akcí je v sekci OSVĚTA A KURZY a PŘIPRAVUJEME.

V rámci zakázkové činnosti ústavu Vám rádi do pravidelného měsíčního šetření zařadíme výzkumný modul v rozsahu 5-90 dotazů za zvláště výhodné ceny. Detaily ZDE.

Zájemcům zpracujeme na základě dlouhodobých trendů STEM podkladové studie k různým problémům naší společnosti. Silní jsme zejména v politické analýze, rozboru sociálních problémů a při výzkumu komunikace.

Kdo jsme

STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú. byl založen v druhé polovině roku 2015. Její zakladatelé, kterými byli STEM, s.r.o. a Jan Hartl chtěli, aby tato nezisková organizace přímo navázala na tradici firmy STEM, nadále rozvíjela unikátní dlouhodobý výzkumný program TRENDY a otevřela své bohaté poznatky zájemcům z řad veřejnosti a podnítila analýzu naší polistopadové společnosti a diskusi o směřování naší společnosti. Neziskový STEM nabízí nejen svá data a poznatky, ale také metodické vedení, školení a praktickou součinnost při samostatné výzkumné činnosti. Chce kolem sebe shromáždit aktivní občany a pomoci jim v naplňování jejich zájmu o veřejné dění.

Více informací o nás

Naše silné stránky

Dlouhodobé TRENDY za 25 let 95%
Důsledná srovnatelnost dat 90%
Dostupná databáze poznatků 90%
Diskusní platforma, tvůrčí dílny 80%
Důležité otázky budoucího rozvoje 70%

Poslední zprávy

 • Popularita politických osobností v říjnu 2016

  Říjnový průzkum STEM se uskutečnil bezprostředně po krajských a senátních volbách. V porovnání s květnovým průzkumem nezjišťujeme u žádného politika či političky

  Číst dál »

 • Jsou krajské volby důležité či ne?

  Nejdůležitějšími volbami z pohledu veřejnosti jsou dlouhodobě volby komunální. Aktuálně se jim v míře důležitosti vyrovnaly volby prezidenta republiky. Dále lidé za

  Číst dál »

 • Lidé jsou spíše nespokojeni s výsledky krajských voleb

  S výsledky krajských voleb vyjadřuje nespokojenost mírně nadpoloviční většina občanů České republiky (s vyloučením obyvatel Prahy): 56 %. V porovnání s minulými krajskými

  Číst dál »

 • STEM – volební preference – říjen 2016

  Říjnové preference ukazují situaci těsně po krajských volbách. V preferencích i volebním modelu výrazně uspělo hnutí ANO, oslabila ČSSD. Nově se

  Číst dál »

 • STEM – VOLEBNÍ PREFERENCE – ZÁŘÍ 2016

  Zářijové preference zobrazují změny, které se odehrály během prázdnin. Vládní koalice mírně oslabila, nicméně má pohodlnou ústavní většinu 134 mandátů.

  Číst dál »

 • Veřejnost stále velmi kritická k výši starobních důchodů

  Více než čtyřpětinová většina občanů (83 %) si nemyslí, že starobní důchody jsou v naší zemi přiměřené. Podle téměř tří čtvrtin

  Číst dál »

 • NÁZORY ČESKÉ VEŘEJNOSTI NA SMĚŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKY

  Podle červnového výzkumu STEM by mírně nadpoloviční většina lidí (56 %) spíše podpořila rodiny s dětmi, než by zvyšovala důchody pro staré

  Číst dál »

 • Hodnocení vztahu českých občanů k vybraným zemím Evropy a světa (před brexitem, Nice, převratem v Turecku, násilnými činy v Německu)

  Před Brexitem, útokem v Nice, převratem v Turecku a násilnými činy v Německu měli čeští občané nejlepší vztah ke Slovensku. Na druhém místo

  Číst dál »

 • Hodnocení světových osobností – červen 2016

    Mezi vybranými světovými osobnostmi je nejlépe hodnocen papež František. Čeští občané rovněž velmi pozitivně a stabilně oceňují slovenského premiéra

  Číst dál »

 • Volební preference – červen 2016

  Červnové preference v období těsně před Brexitem ukazují dílčí posuny přízně veřejnosti. Vládní koalice by v modelu posílila a získala by 143

  Číst dál »