STEM - STŘEDISKO EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ STEM - STŘEDISKO EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ
 

Kompletní článek ZDARMA na Váš email

Vytisknout anotaci

Informace z výzkumu Trendy 4/2001


Rozvoj jaderné energetiky u nás podporují

necelé tři pětiny občanů


Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-8. dubna 2001. Odpovědělo 1749 respondentů starších 18 let, vybraných metodou kvótního výběru na území celé České republiky.


Podíl lidí, kteří souhlasí s tím, aby se v České republice nadále rozvíjela jaderná energetika, v dlouhodobém porovnání kolísá. V porovnání s loňským rokem hlasů pro rozvoj jaderné energetiky u nás ubylo, ale přesto mají zastánci využití jaderné energie v populaci zřetelnou převahu: v současnosti v poměru 58 % proti 42 %.


„Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v naší republice?“


  94/03 99/03 00/04 01/04
Určitě ano 26 % 15 % 21 % 18 %
Spíše ano 42 % 32 % 42 % 40 %
Spíše ne 23 % 32 % 27 % 29 %
Určitě ne 9 % 21 % 10 % 13 %

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001


Do názoru na využití atomové energie se promítá několik faktorů. Ženy mají výrazně větší obavy než muži, rezervovaný přístup k jaderné energetice zaujímají osoby starší 60 let a především stoupenci KDU-ČSL.


Pohled na odpovědi lidí žijících v různých oblastech republiky prozrazuje, že k těmto faktorům se přidávají i důsledky, které rozvoj jaderné energetiky by pro danou oblast přinesl – ať v kladném, nebo záporném slova smyslu. Nejrozhodněji podporují rozvoj atomové energie obyvatelé jižních a jihozápadních Čech, tedy oblastí v blízkosti kontroverzní jaderné elektrárny Temelín, i protestujících sousedů z Rakouska a Německa. Zřetelné obavy mají naproti tomu lidé z „uhlených“ oblastí státu (Karlovarsko, Ústecko, Ostravsko). Nesouhlas s dalším rozvojem jaderné energetiky na jižní a jihovýchodní Moravě je dán zřejmě spíše vysokým zastoupením příznivců KDU-ČSL než blízkostí Rakouska.
Pramen: STEM, Trendy 3/1994, 3/1999, 4/2000, 4/2001Pramen: STEM, Trendy 4/2000, 4/2001


Pramen: STEM, Trendy 4/2000, 4/2001Pramen: STEM, Trendy 4/2001

klíčová slova

jaderná energetika
Temelín
© Mikosoft Praha s.r.o.  -  Licema  -  Nákupka